Organizačná štruktúra

O nás

Hlavná myšlienka

Organizačná štruktúra

Prezídium

Výkonný orgán Slovenského spolku študentov zubného lekárstva

Michal Polivka

prezident
+421 911 137 653
prezident@ssszl.sk

Frederik Orenčák

viceprezident
+421 917 241 542
viceprezident@ssszl.sk

Dominika Braníková

tajomník
+421 910 385 956
tajomnik@ssszl.sk

Alica Blažeková

hospodár
+421 918 582 062

Národní koordinátori

Na národnej úrovni pôsobia okrem prezídia aj národní koordinátori

Natália Tomčovčíková

národný koordinátor pre zahraničné vzťahy
+421 907 321 060
n.tomcovcikova@gmail.com

Matúš Radulay

národný koordinátor pre vzdelávanie a výskum
+421 948 417 240

Jaroslav Milenovský

národný koordinátor pre osvetové podujatia
+421 949 150 171
jaroslav.milenovsky@gmail.com

Silvia Grišlová

národný koordinátor pre kultúru
+421 910 554 455

X