Zahraničie

Aktivity

Vzdelávanie

Osveta

Kultúra

Zahraničie

Zahraničie

Vrámci organizačnej štruktúry dávame okrem interných záležitostí dostatočný priestor aj vzťahom so zahraničím. Okrem pravidelných výmenných stáží pre našich študentov v zahraničí a externých študentov na Slovensku sa vzhľadom na naše významné a aktívne členstvo pravidelne zúčastňujeme Európskych kongresov usporiadaných organizáciou EDSA (Euróska asociácia pre študentov zubného lekárstva) ako medzinárodných kongresov pod vedením IADS (Medzinárodná asociácia študentov zubného lekárstva).

X