Digitalsmile design – budúcnosť alebo prítomnosť?

Digitalsmile design – budúcnosť alebo prítomnosť?
22. decembra 2019 Marel Paľovčík

Peter Stano 4.r LFUK

V dnešnej dobe narastá počet pacientov, pre ktorých už nie je dôležité len to, že nemajú v ústnej dutine biologické a funkčné problémy. Túžia vlastniť úsmev, v ktorom sú zakomponované ich fyzické charakteristiky a ešte dôležitejšia je pre nich harmónia ich úsmevu a emočných vlastností. Preto sa zubné lekárstvo vyvíja ďalej, aby pokrylo požiadavky pacientov, ktorí majú vysoké estetické nároky. Preto sa vyvinul koncept DSD.

TheDigitalSmile Design (DSD)je viacúčelový nástroj, ktorý sa používa na plánovanie zubného ošetrenia v estetickej stomatológii,  zlepšenie diagnostiky, posilnenie komunikácie tímu a zlepšenie prediktability počas priebehu liečby. Tento koncept pomáha zubným lekárom dostať sa za hranice tradičnej stomatológie, nadobudnúť umelecké zručnosti a stať sa ‚Smiledesigners‘.

 

Ideológia

Koncept DSD založil brazílsky zubný lekár a zubný technik (odborník na keramiku)Dr. Christian Coachman ešte v roku 2007 a za posledné roky sa tento koncept neuveriteľne rozvinul. Dr. Coachman často hovorí o zubnom lekárstve, ktoré je holistické, emocionálne a v neposlednom rade digitalizované. Holistické je v tomto koncepte dôležité, Dr. Coachman hovorí o zuboch ako o súčasti celku, ktorým je celé telo a hovorí o liečbe celého tela, nie len ústnej dutiny. Emocionálne zubné lekárstvo preňho zahŕňa zážitok pacienta z ošetrenia, trénovanie celého tímu a následnú tvorbu WOW efektu, premenu pacientov v promotérov, zaslanie správy verejnosti, že moderná zubná medicína je krásna, jemná a precízna aumožňuje pacientom usmievať sa so sebavedomím ako nikdy predtým. Dr. Coachman nikdy nehovorí o perfektných úsmevoch, nikdy nehovorí o symetrických úsmevoch, ale vždy hovorí o sebavedomom úsmeve. Hovorí, že musíme generovať sebavedomie. Ak má niekto zdravý a sebavedomý úsmev, ktorý ale nie je perfektný, nie je žiadny dôvod pre nás, aby sme tento úsmev menili.

Od svojho objavenia sa tento koncept dostal na výslnie svetovej estetickej stomatológie a tisícky zubných lekárov a technikov bolo vytrénovaných na jeho používanie naprieč celým svetom. Krása tejto techniky je aj v tom, že nepotrebuje žiadne špeciálne vybavenie, špeciálny softvér ani žiadne veľké investície! Digitálne vybavenie prítomné v modernej stomatologickej praxi môže byť použité na proces DSD. Tento koncept si postupne našiel svoju úlohu, zameranú na estetiku a plánovanie, vo viacerých odvetviach ako sú implantológia, parodontológia, ortodoncia ale aj ortognátna chirurgia.Celý koncept je založený na analyzovaní proporcií pacientovej tváre a zubov, použitím videí a vysokokvalitných fotografií, pomocou ktorých získame informácie o vzájomných vzťahoch medzi zubami, ďasnami, perami, úsmevom, kontúrami tváre počas pohybu a počas emócií.

DSD sa snaží pomôcť zubným lekárom a technikom v troch hlavných aspektoch:

  1. Zlepšenie estetického plánovania a dizajnu úsmevu – zlepšením vizualizácie pacientových estetických nedostatkov(nie všetky odchýlky od ideálu vidíme voľným okom) a dodaním možností ich riešenia.
  2. Zlepšenie komunikácie interdisciplinárneho tímu – uľahčením procesu komunikácie jednoduchým spôsobom. Vzhľadom nato, že ideálna liečba je výsledkom interdisciplinárneho prístupu, ktorý je náročný práve kvôli komunikácii medzi odborníkmi.
  3. Zlepšenie komunikácie s pacientom – zapojením pacienta priamo do dizajnu úsmevu a rozhodovacieho procesu podľa jeho prianí a požiadaviek. Základnou otázkou je: čo chce pacient vyjadriť svojím úsmevom? Možnosťou je vytvoriť viacero návrhov úsmevov, z ktorých každý má špecifický charakter.

Workflow

Po pozbieraní všetkých údajov, sú tieto presunuté do počítača, nakalibrované pomocou digitálneho pravítka, potom nasleduje redizajn úsmevu pacienta prezentačným softvérom (Apple Keynotepre Mac a MS PowerPoint preWindows, DSDapp). Keď je finálny DSD vytvorený podľa princípov tejto metódy a pacientových požiadaviek, digitálne fotografie môžu byť pomocou KeynotealeboPowerPointuzdieľané so zubným technikom a celým tímom, liečebný plán môže byť tiež elegantne odprezentovaný pacientovi.Akonáhle je digitálny návrh odsúhlasený pacientom, môže byť prenesený a esteticky testovaný v ústach pomocou mock-up(skúška v ústach pomocou silikónového kľúča) vytvoreného zubným technikom, ktorý zohľadní analýzu vykonanú lekárom.Táto metóda umožní pacientovi vyskúšať si svoj nový estetický a funkčný úsmev, čím sa zvyšuje ich dôvera v proces a prijatie navrhovaného ošetrenia.

Základné parametre DSD

Množstvo parametrov, ktoré používa DSD nie je nových, mnoho z nich pochádza z procesu tvorby celkovej zubnej náhrady . Zubní lekári a zubní technici, ktorí predtým pracovali s protézami, podľa Dr. Coachmana, ľahšie prechádzajú na DSD. Tvrdí, že tvarovanie a úprava hornej zhryzovej šablóny je jedna z najlepších vecí na pochopenie ako sa stať ‚smiledesigner‘.

Horizontálna estetická línia (bipupilárna línia a komisurálna línia)

        Interpupilárna línia je výborná na hodnotenie úsmevu ak je paralelná s horizontom (Lee. 2000). To platí u 2/3 pacientov, avšak 1/3 pacientov ju nemá rovnobežnú s úsmevom, to znamená že ak podľa nej vytvoríme ich úsmev, nebude vyzerať dobre. Musíme preto nájsť priemer medzi interpupilárnou líniou a komisurálnou líniou, aby úsmev vyzeral dobre.

 

Stredová línia tváre a zubov

      Dôležité je, aby boli tieto dve línie paralelné. Posun línie zubov laterálne nie je problémom ak je menší ako 4mm (Kokich VO et al. 2006). Problémom je náklon, teda neparalelnosť týchto dvoch línií.

Vzťah zuby-pery-tvár

      Musíme pochopiť dynamiku pier nato, aby sme vedeli posúdiť, či chceme zuby dlhšie alebo kratšie, či chceme bukálny koridor užší alebo širší. Pacienta musíme analyzovať tak v pokoji ako aj počas úsmevu. Výsledné rozhodnutie musí posúdiť aj pohlavie, vek a charakter pacienta. O pohlaví vieme, že ženy ukazujú pri pokoji väčšiu plochu zubov ako muži, mladší ľudia ukazujú viac ako starší ľudia. Starší ľudia chcú vyzerať mladšie, preto ich zuby v istom rozmedzí predlžujeme. Po navrhnutí línie úsmevuby mali horné zuby vyplniť približne 80% vzdialenosti medzi hornou a dolnou perou počas úsmevu. Priesečník stredovej línie tváre a línie úsmevu sa v DSD nazýva stretávací bod tvárou riadeného dizajnu úsmevu a odvíja sa od neho celý následný dizajn úsmevu.

Pomer frontálnych zubov

         Pourčení pozície očných zubov (ako referencie používame vnútorný kútik oka, vonkajší okraj nosa) používame digitálne pravítko, ktoré sa prispôsobí vzdialenosti očných zubov a ukáže nám presné pozície pre prvé a druhé rezáky. Pár rokov dozadu sa na tento pomer používal zlatý rez, dnes už vieme, že nie je úplne ideálny na posudzovanie frontálnych zubov (laterálny rezák bol často príliš úzky), a preto používame RED proporciu (RecurringEstheticDentalProportion). Línie, ktoré nám dá toto pravítko sú orientačné a neznamenajú, že ak zuby nebudú presne podľa neho, tak úsmev nebude pekný.

Pomer šírky a dĺžky horného rezáka

        Ideálny pomer šírky k dĺžke horného prvého rezáka je 75-80% (Rosentstiel SF et al. 2000). Rozsah, ktorý môžeme teoreticky použiť pre ideálny rezák je 75-85%. Pomocou optickej ilúzie sa ale po dohode s technikom vieme pohybovať v rozsahu 70-90%. Musíme pamätať nato, že ak bude náš pomer menší ako 70%, rezák bude príliš dlhý a/alebo úzky, naopak ak bude pomer nad 90% budepríliš krátky a/alebo široký.

Línia ďasna

Hodnotíme akú veľkú časť mäkkých tkanív vidíme vo frontálnej oblasti a distálnej oblasti.

 

Dynamika pier

Pacientov rozdeľujeme na tých, ktorí majú obmedzenú dynamiku úsmevu (pera sa od jemného úsmevu po maximálny hýbe len minimálne) a pacientov, ktorí majú širokú dynamiku úsmevu (pera sa od jemného úsmevu po maximálny hýbe podstatne a odkrýva ďasná). Pacienti so širokou dynamikou sú väčšinou ťažší na terapiu.

 

 

Línia papíl

          Podľa výskumov by estetická papila mala byť vysoká až 40% výšky zuba (Chu S. 2009). V ďalšom výskume bolo dokázané, že 92% pacientov ukazuje svoje papily počas úsmevu (Chu S. 2012).

 

Integrácia z dvanástej hodiny

        Je nevyhnutné aby boli zuby správne 3D umiestnené, pohľad z dvanástej hodiny nám umožňuje pochopiť objem úsmevu pacienta, pozíciu zubov a prípadné problémy s tvarom zubného oblúka.

 Morfopsychológia

           Výber správneho tvaru zubov pre pacienta podľa jeho charakterových vlastností. Medzi základné typy zubov patria melancholický/citlivý, sangvinický/dynamický, cholerický/silný, flegmatický/kľudný.

 

Optika

         Nevyhnutnosťou je použitie zubných náhrad, ktoré dokonale imitujú skutočné, prirodzené vlastnosti zubných tkanív, medzi ktoré patrí lesk, lom svetla, transparencia, translucencia, priepustnosť, opalescencia, fluorescencia a v neposlednom rade farba zubov.

 

 

DSD sa snaží vytvoriť novú éru digitálnej stomatológie, ktorá je estetickejšia, humanistickejšia, emocionálnejšia a umeleckejšia, čím ďalej zvyšuje prestíž tohto povolania v očiach spoločnosti. Pretože v živote nie je veľa vecí dôležitejších ako zdravý, prirodzený, sebavedomý, krásny a elegantný úsmev!

 

Zdroje text:

http://digitalsmiledesign.com/static/media/About_DSD.pdf

http://www.digitalsmiledesign.com/about-dsd/

https://www.youtube.com/watch?v=ogb3vbgkH0E&t=1s

Zdroje obrázky:

https://www.youtube.com/watch?v=ogb3vbgkH0E&t=1s

https://www.digitalsmiledesignapp.com/

 

 

X