3D digitálne odtlačky vs. Tradičné techniky odtláčania

3D digitálne odtlačky vs. Tradičné techniky odtláčania
24. októbra 2022 Marel Paľovčík

Katarína Vendeľová, LF UPJŠ KE,  4.ročník

„Definitívne odtlačky zohrávajú zásadnú úlohu v procese výroby protetických prác. Dôkladná preparácia na pilier je samozrejme veľmi dôležitá, no kvalita finálnej práce do značnej miery závisí práve na presnosti odtlačku.

V tomto článku si stručne zhrnieme, na základe viacerých klinických štúdii súvisiacich s technikou digitálneho alebo konvenčného odtlačku v protetickej stomatológii všeobecné informácie o výhodách a nevýhodách každého postupu.“


Konvenčné zhotovenie odtlačkov pomocou elastomérov je stále široko používaná technika na replikáciu intraorálneho stavu a prenos danej situácie v ústach do zubného laboratória. Na druhej strane, digitálne skenery získavajú čoraz väčšiu popularitu a akceptáciu zo strany lekárov v porovnaní s konvenčnými odtlačkami. 

Presnejšie povedané, nástup systémov CAD-CAM viedol k vývoju digitálnych technológií pre intraorálne snímanie odtlačkov. Tento proces zahŕňa použitie skenera, ktorý funguje ako nástroj na získavanie údajov s cieľom vytvárať trojrozmerné (3D) obrazy naskenovaných štruktúr (zuby, zubné oblúky a tkanivá), rovnako ako pri analogickom odtlačku.

Systémy digitálnych odtlačkov, ktoré sa teraz používajú v každodennej klinickej praxi, poskytujú vyšší výkon z hľadiska presnosti, hoci v niektorých prípadoch zostávajú analogické odtlačky nenahraditeľné a rozhodujúce pre poskytnutie správnych klinických informácií technikovi.

Výhody digitálnych odtlačkov

Digitálne odtlačky predstavujú výhodu trojrozmernej predvizualizácie prípravy, nákladovo a zároveň časovo efektívnejšiu techniku. Okrem toho, urýchľujú a zlepšujú komunikáciu so zubným technikom. Medzi ďalšie výhody patrí redukcia ambulantných krokov ako napr. výber lyžice, minimalizovanie rizika skreslenia a spotreba materiálu pri výrobe odtlačkov, dezinfekcii či odosielanie do zubného laboratória. Samozrejme, veľkou výhodou je aj pohodlie zo strany pacienta, pretože digitálne odtlačky zabraňujú nepríjemným pocitom, ktoré môžu pacientom spôsobiť odtlačkové materiály, ako je zvýšený dávivý reflex a nepríjemná chuť. Každá naskenovaná intraorálna snímka môže byť uchovávaná elektronicky a následne zasielaná digitálnou formou bez časovej limitácie a rizika deformácie.

Na technickej úrovni sú digitálne odtlačky zhotovené zubármi rýchlejšie, najmä v porovnaní s odtlačkami zhotovenými pomocou ručne zmiešaných materiálov, hoci výsledok je samozrejme veľmi závislý od operátora.

Najväčšia výzva pri protetických prácach vyrobených pomocou digitálnej techniky je kompromitácia okrajového uzáveru, čo následne môže viesť k retencii plaku, spôsobujúcej sekundárny kaz, parodontálny a pulpálny zápal či redukciu fixačného cementu, čo by mohlo viesť k strate retencie a rotačnej stability fixnej protetickej práce.

Výhody analógových odtlačkov

Analógové odtlačky sú stále typom odtlačkov, ktoré sa v zubných ambulanciách používajú najčastejšie. Dôvody spočívajú predovšetkým v skutočnosti, že náklady na analógové odtlačky sú nižšie ako náklady na digitálne odtlačky (bez ohľadu na to, či je odtlačok zhotovený s použitím materiálov ako alginát alebo či sú použité elastoméry).

Intraorálne skenery sú v súčasnosti drahé, a to nielen v čase nákupu, ale ročne vyžadujú náklady na aktualizáciu a servis. To znamená, že zubní lekári potrebujú získať určité výnosy z investície, ktoré nemusia byť schopní zaručiť v krátkodobom horizonte.

Potom sú tu aspekty týkajúce sa digitalizácie, ktorá niekedy zahŕňajú strmú krivku učenia, najmä pre tých zubných lekárov, ktorí sú menej oboznámení s novými technológiami a stále tvoria významnú časť sektora zubného lekárstva.

Okrem toho, napriek veľkej presnosti, ktorú v súčasnosti umožňujú rôzne skenery dostupné na trhu, v určitých klinických situáciách sú konvenčné odtlačkové materiály stále na prvom mieste.

 

Porovnanie digitálnych a analógových odtlačkov

Existuje mnoho štúdii, ktoré porovnávajú presnosť týchto 2 techník. Spomedzi 25 článkov, ktoré porovnávali digitálne odtlačky s konvenčnými, 16 článkov uviedlo, že digitálne odtlačky sú kvalitnejšie ako tie konvenčné, hoci obidva zobrazujú klinicky uspokojivé hodnoty. Pri konvenčných odtlačkoch zhotovených pri fixnej protetike pozorujeme mierne nižšie hodnoty vnútornej presnosti, čo môže byť spôsobené viacerými pracovnými krokmi tejto techniky, ktoré sú pri digitálnej technike odtláčania redukované.

Naopak, zaujímavá štúdia in vivo porovnávajúca intraorálne skenery a konvenčné odtlačky s použitím alginátu v bezzubých čeľustiach ukázala, že analógové snímanie odtlačkov je presnejšie ako digitálne, hlavne pri snímaní periférnych mäkkých tkanív pri zhotovení snímateľných protéz. Z hľadiska celkových zubných náhrad je nevyhnutné vyvíjať tlak v oblastiach periférnych mäkkých tkanív, čo bez mukodynamického odtlačku v súčasnosti nie je možné.

Samostatnú a značne kontroverznú kapitolu predstavujú implantátové protézy. V týchto prípadoch, najmä keď je potrebné vykonať rehabilitáciu celého oblúka na viacerých implantátoch, sa viacero štúdií zhoduje, že nie všetky intraorálne skenery sú na tento účel vhodné. V každom prípade, pokiaľ ide o odtlačky na viacerých implantátoch, klinický čas vyhotovenie digitálneho odtlačku je oveľa kratší ako čas potrebný na zhotovenie analógových odtlačkov.

Záver

Digitálne odtlačky sa stali užitočným a výhodným pracovným nástrojom v každodennej klinickej praxi. Mnohé z defektov, s ktorými sa možno stretnúť pri odtlačkových materiáloch, sú teraz prekonané digitálnymi odtlačkami s nepopierateľnými klinickými a časovými výhodami. Analogické snímanie odtlačkov sa však stále považuje za zlatý štandard v určitých klinických situáciách a za používanejšiu techniku ​​v zubnom lekárstve.

 

Zdroje:

Ilustračný obrázok: https://unsplash.com/photos/7eIptN6jYuI

  1. Goracci, C., Franchi, L., Vichi, A. & Ferrari, M. Accuracy, reliability, and efficiency of intraoral scanners for full-arch impressions: a systematic review of the clinical evidence. Eur. J. Orthod. 38, 422–428 (2016).
  2. Lee SJ, Betensky RA, Gianneschi GE, Gallucci GO. Accuracy of digital vs. conventional implant impressions. Clin Oral Implants Res. 2015;26(6):715-19.
  3. Digital Versus Conventional Impressions in Dentistry: A Systematic Review. Sachin K Chandran et al. Journal of Clinical and Diagnostic Research. 2019 Apr, Vol-13(4): ZE01-ZE06
  4. Cervino, G. et al. Alginate Materials and Dental Impression Technique: A Current State of the Art and Application to Dental Practice. Mar. Drugs 17, (2018).
  5. Mangano, F., Gandolfi, A., Luongo, G. & Logozzo, S. Intraoral scanners in dentistry: a review of the current literature. BMC Oral Health 17, 149 (2017).
  6. D’Arienzo, L. F., D’Arienzo, A. & Borracchini, A. Comparison of the suitability of intra-oral scanning with conventional impression of edentulous maxilla in vivo. A preliminary study. J. Osseointegration 10, 115–120 (2018).
  7.  Mangano, F. G., Margiani, B., Solop, I., Latuta, N. & Admakin, O. An Experimental Strategy for Capturing the Margins of Prepared Single Teeth with an Intraoral Scanner: A Prospective Clinical Study on 30 Patients. Int. J. Environ. Res. Public. Health 17, (2020).
  8.  Di Fiore, A. et al. Full arch digital scanning systems performances for implant-supported fixed dental prostheses: a comparative study of 8 intraoral scanners. J. Prosthodont. Res. 63, 396–403 (2019).

 

X