Aktivity

Aktivity

Vzdelávanie

Osveta

Kultúra

Zahraničie

Vzdelávanie

Našim cieľom v oblasti vzdelávania je pripraviť kvalitné mimoškolské vzdelávanie pre študentov zubného lekárstva. Keďže odbor zubné lekárstvo je jedným z najdynamickejších medicínskych odborov vďaka rýchlo sa rozvíjajúcim technológiám a vede, je potrebné tieto informácie získavať a praktizovať aj mimo praktických cvičení na lekárskej fakulte a kráčať dopredu spolu s európskymi štandardami.

X