Darujem

Darujem

Rozhodli ste sa darovať 2% alebo 3% z vašich daní?

Podporte nás

Údaje o prijímateľovi:

Názov: Slovenský Spolok Študentov Zubného Lekárstva
Adresa: Trieda SNP č.1, 040 11 Košice
IČO: 42107504
Právna forma: 701 – Združenie

Ako poukázať 2% z dane?

Ak ste zamestnaný:

Požiadajte do 15. februára 2017 zamestnávateľa o vykonanie Ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a nezabudnite uviesť, že budete darcom 2%, aby vám zamestnávateľ vystavil Potvrdenie o zaplatení dane. Keď dostanete Potvrdenie o zaplatení dane, vyplníte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% resp. 3% zaplatenej dane a tieto dva formuláre pošlete alebo doručíte daňovému úradu v mieste vášho bydliska do 30. apríla 2017.

Ak si podávate daňové priznanie sami:

Vyplňte v daňovom priznaní konkrétnu časť venovanú 2% z dane s názvom Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona alebo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby. Vyplnené daňové priznanie doručte vášmu daňovému úradu do 30. marca 2017 a uhraďte daň.


Ako poukázať 3% z dane?

Aktivisti, ktorí v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžu v roku 2017 poukázať až 3% zo svojej dane.

Ďakujeme, že ste sa rozhodli poukázať 2% alebo 3% zo svojej dane Slovenskému Spolku Študentov Zubného Lekárstva.

X