O nás

O nás

Hlavná myšlienka

Organizačná štruktúra

Hlavná myšlienka

Slovenský spolok študentov zubného lekárstva je jediné občianske združenie pôsobiace na území Slovenskej republiky, ktoré združuje študentov zubného lekárstva (v súčasnosti viac ako 500 členov).

Je tiež členom členom European Dental Students Association a International Association of Dental Students a svoju činnosť vykonáva v týchto odvetviach:

Vzdelávanie

Našim cieľom v oblasti vzdelávania je pripraviť  kvalitné mimoškolské vzdelávanie pre študentov zubného lekárstva. Keďže odbor zubné lekárstvo je jedným z najdynamickejších medicínskych odborov vďaka rýchlo sa rozvíjajúcim technológiám a vede, je potrebné tieto informácie získavať a praktizovať aj mimo praktických cvičení na lekárskej fakulte a kráčať dopredu spolu s európskymi štandardami.

Osveta

Vzhľadom na fakt, že Slovensko patrí v rebríčku ochorení ústnej dutiny na alarmujúce popredné priečky, študenti zubného lekárstva ako budúci lekári pripravujú ročne niekoľko zaujímavých akcií zameraných najmä na prevenciu, a teda predchádzanie ochoreniam ústnej dutiny šírením informácii o správnom prístupe k ústnej hygiene, správnych technikách čistenia zubov, ale aj o zdravej výžive.

Kultúra

Venujeme sa aj organizácii spoločenských akcií pre študentov zubného lekárstva, teambuildingových podujatí, ako aj podujatií nevyhnutných pre chod organizácie Slovenského spolku študentov zubného lekárstva.

Zahraničie

Vrámci organizačnej štruktúry dávame okrem interných záležitostí dostatočný priestor aj vzťahom so zahraničím. Okrem pravidelných výmenných stáží pre našich študentov v zahraničí a externých študentov na Slovensku sa vzhľadom na naše významné a aktívne členstvo pravidelne zúčastňujeme Európskych kongresov usporiadaných organizáciou EDSA (Euróska asociácia pre študentov zubného lekárstva) ako medzinárodných kongresov pod vedením IADS (Medzinárodná asociácia študentov zubného lekárstva).

X