Aktuality

Aktuality

 • Vzdelávanie

  HIV pacient v zubnej ambulancii

  Filip Vavrek, LF UK BA, 2. ročník HIV (vírus získanej imunodeficiencie) patrí do skupiny retrovírusov, ktoré napádajú bunky imunitného systému a poškodzujú ich funkcie. Pokročilým štádiom infekcie HIV je syndróm získanej imunodeficiencie (AIDS), ktorý vedie k postupnej likvidácii imunitného systému…

 • Vzdelávanie

  Vplyv sealerov na postendodontickú bolesť

  Samuel Tkáč, LF UPJŠ KE, 4.ročník Endodontická pooperačná bolesť je nepríjemný pocit rôznej intenzity, ktorý sa objaví po začatí liečby koreňového kanálika. Pooperačná bolesť po endodontickom zákroku sa vyskytuje od 3% až do 58 % prípadov. Táto bolesť bežne súvisí…

 • Vzdelávanie

  Súvisí parodontitída s hypertenziou?

  Mária Arendáčová, LF UPJŠ KE, 5. ročník Zápal je jednou z hlavných príčin hypertenzie (zvýšeného krvného tlaku). Parodontitída je chronické zápalové ochorenie, ktoré by mohlo byť mechanizmom pre prohypertenznú imunitnú aktiváciu, ale dôkazov o kauzálnom vzťahu u ľudí je málo. Naším…

 • Vzdelávanie

  Ortodontické retainery

  Anna Brunnerová, LF UK BA, 3.ročník Ortodontická retencia je fáza liečby, ktorá je charakterizovaná ako udržiavanie zubov v optimálnej estetickej a funkčnej polohe po ukončení ortodontickej liečby. Z toho dôvodu je aplikácia vhodnej retenčnej metódy veľmi dôležitá. O nevyhnutnosti ortodontických retainerov…

 • Vzdelávanie

  Manažment anxiózneho pacienta

  Mária Voláriková, LF UK BA, 3. ročník Dentálna úzkosť alebo dokonca až fóbia zo zubného ošetrenia sú v súčasnosti veľkým a pomerne častým problémom vyskytujúcim sa u pacientov. Zubný lekár musí takýchto pacientov rozpoznať už pri prvom stretnutí, aby následne dokázal zaujať adekvátny…

Zobraziť ďalšie články
X