História a Alumni členovia

PREZÍDIUM 2023/2024

Prezident: Filip Galo (JLF UK)
Viceprezident: Michael Jenča (LF UPJŠ)
Tajomník: Michaela Macková (LF UPJŠ)
Hospodár: Ruben Kotrady (LF UPJŠ)
Národný koordinátor pre vzdelanie: Karin Tomíková (LF UK)
Národný koordinátor pre prevenciu: Karin Onuferová (LF UPJŠ)
Národný koordinátor pre výmenné pobyty: Andrej Bublák (JLF UK)
Národný koordinátor pre sociálne média: Šimon Sepeši (LF UPJŠ)

PREZÍDIUM 2022/2023

Prezident: Katarína Vendeľová (LF UPJŠ)
Viceprezident: Anna Brunnerová (LF UK)
Tajomník: Filip Galo (JLF UK)
Hospodár: Dominik Hók (LF UK)
Národný koordinátor pre vzdelanie: Petra Ivančová (LF UPJŠ)
Národný koordinátor pre prevenciu: Bianka Felegiová (LF UPJŠ)
Národný koordinátor pre výmenné pobyty: Andrej Bublák (JLF UK)

PREZÍDIUM 2021/2022

Prezident: Radoslav Stehlík (LF UPJŠ)
Viceprezident: Anna Brunnerová (LF UK)
Tajomník: Katarína Vendeľová (LF UPJŠ)
Hospodár: Dominik Hók (LF UK)
Národný koordinátor pre vzdelanie: Simona Šarmírová (LF UK)
Národný koordinátor pre prevenciu: Samuel Tkáč (LF UPJŠ)
Národný koordinátor pre výmenné pobyty: Tatiana Pribulová (LF UPJŠ)

PREZÍDIUM 2020/2021

Prezident: Simona Mareková (LF UK)
Viceprezident: Radoslav Stehlík (LF UPJŠ)
Tajomník: Katarína Vendeľová (LF UPJŠ)
Hospodár: Peter Stano (LF UK)
Národný koordinátor pre vzdelanie: Dominik Hók (LF UK)
Národný koordinátor pre prevenciu: Samuel Tkáč (LF UPJŠ)
Národný koordinátor pre výmenné pobyty: Andrea Demská (LF UPJŠ)

PREZÍDIUM 2019/2020

Prezident: Marcel Paľovčík (UPJŠ LF)
Tajomník: Antónia Rošková (UPJŠ LF)
Hospodár: Peter Stano (LF UK)
Národný koordinátor pre vzdelanie: Simona Mareková (LF UK)
Národný koordinátor pre prevenciu: Pavol Čurilla (UPJŠ LF)
Národný koordinátor pre výmenné pobyty: Andrea Demská (UPJŠ LF)

PREZÍDIUM 2018/2019

Prezident: Marcel Paľovčík (UPJŠ LF)
Viceprezident: Katarína Smetanová (LF UK)
Tajomník: Antónia Rošková (UPJŠ LF)
Hospodár: Michaela Gurská (LF UK)
Národný koordinátor pre vzdelanie: Ivana Ligusová (UPJŠ LF)
Národný koordinátor pre výmenné pobyty: Beá Marčanová (JLF UK)
Národný koordinátor pre prevenciu: Pavol Čurilla (UPJŠ LF)

PREZÍDIUM 2017/2018

Prezident: Michal Polivka (LF UK)
Viceprezident: Frederik Orenčák (LF UPJŠ)
Tajomník: Marcel Paľovčík (LF UPJŠ)
Hospodár: Michaela Gurská (LF UK)
Národný koordinátor pre vzdelanie: Štefan Anton Kollár (LF SZU)
Národný koordinátor pre prevenciu: Jaroslav Milenovský (LF UPJŠ)
Národný koordinátor pre výmenné pobyty: Beá Marčanová (JLF UK)

PREZÍDIUM 2016/2017

Prezident: Michal Polivka
Viceprezident: Frederik Orenčák
Hospodár: Alica Blažeková
Tajomník: Dominika Braníková
Národný koordinátor pre vzdelanie: Matúš Radulay
Národný koordinátor pre prevenciu: Jaroslav Milenovský
Národný koordinátor pre výmenné pobyty: Natália Tomčovčíková
Národný koordinátor pre spoločenské aktivity: Silvia Grišlová

 

PREZÍDIUM 2015/2016

Prezident: Jakub Jánošík
Viceprezident: Michal Polivka
Hospodár: Jerguš Pomorský
Tajomník: Štefan Anton Kollár
Národný koordinátor pre vzdelanie: Alica Blažeková
Národný koordinátor pre prevenciu: Katarína Kusynová
Národný koordinátor pre výmenné pobyty: Natália Tomčovčíková
Národný koordinátor pre spoločenské aktivity: Tatiana Havrilová
Národný editor webovej stránky: Gabriel Müller

PREZÍDIUM 2014/2015

Prezident: Barbora Ďurčanová
Viceprezident: Jakub Jánošík
Tajomník: Gabriel Müller
Hospodár: Amália Antolíková
Národný koordinátor pre vzdelanie: Michal Polivka
Národný koordinátor pre výmenné pobyty: Natália Savková
Národný koordinátor pre spoločenské aktivity: Karin Kóšová
Národný koordinátor pre prevenciu: Katarína Kusynová
Národný koordinátor pre médiá: Štefan Anton Kollár
Editor: Martin Lapár

PREZÍDIUM 2013/2014

Prezident: Matej Čech
Viceprezident: Barbora Ďurčanová
Tajomník: Gabriel Müller
Hospodár: Štefan Medvecký
Národný koordinátor pre vzdelanie: Soňa Zelníková
Národný koordinátor pre prevenciu: Anika Sečková
Národný koordinátor pre výmenné pobyty: Ivica Chmurovičová
Národný koordinátor pre spoločenské aktivity: Vladimíra Bejdová

PREZÍDIUM 2012/2013

Už čoskoro…

PREZÍDIUM 2011/2012

Už čoskoro…

PREZÍDIUM 2010/2011

Už čoskoro…

PREZÍDIUM 2009/2010

Už čoskoro…

ALUMNI ČLENOVIA

Členstvo Alumni udeľuje valné zhromaždenie spolku bývalým členom spolku alebo členom v poslednom roku štúdia, ktorí počas svojho pôsobenia v spolku zastávali vedúce funkcie alebo sa iným spôsobom významne podieľali na rozvoji spolku.

Od roku 2023:

Dominik Hók

Katarína Vendeľová

Samuel Tkáč

Od roku 2022:

Andrea Demská

Od roku 2021:

Simona Mareková

Peter Stano

Od roku 2020:

Ivana Ligusová

Marcel Paľovčík

Antónia Rošková

Pavol Čurilla

Od roku 2019:

Michal Polivka

Beáta Marčanová

Natália Savková

Štefan Anton Kollár

Juraj Bánovčin

Jaroslav Milenovský

Od roku 2018:

Jakub Jánošík

Natália Tomčovčíková

Alica Blažeková

Frederik Orenčák

Od roku 2016:

Gabriel Müller

Ivica Chmurovičová

Jakub Bavlšík

Štefan Medvecký

Matej Čech

Od roku 2015:

Barbora Ďurčanová

Michal Jursík

Od roku 2014:

Peter Džupa

Viliam Falis

Miroslava Gadžinovská

Matej Urbanovský

Maroš Kamenický

Začiatky SSŠZL: 

SSŠZL je občianske združenie zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 3.4.2009. Pôvodný názov nášho združenia bol Spolok študentov zubného lekárstva v Košiciach, pod ktorým sme pôsobili až do februára 2011. Na vzniku nášho spolku majú obrovskú zásluhu neskorší prví členovia prezídia, menovite Jana Ohlasová, Peter Novák, Jakub Macko, Eva Chromeková a Petra Kotmanová. V tomto čase už všetko pani doktorky a páni doktori.

13. februára 2012 zriadilo na svojom zasadnutí prezídium Slovenského spolku študentov zubného lekárstva oficiálne Miestnu organizáciu v Bratislave pri Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, čím sa vytvoril základný predpoklad na započatie nášho pôsobenia aj na druhej Slovenskej lekárskej fakulte so študijným odborom zubné lekárstvo.

20. September 2012 bol pre nás veľmi výnimočný deň, otvárali sme priestory Miestnej Organizácie v Košiciach, v ktorých sa stretávame a prejednávame dôležitosti týkajúce sa aktivít nášho združenia.

X