Lektori

 

Od malička som mal rád šport (čo iné mi ako malému chlapcovi z Považskej Bystrice ostaválo? …zober loptu, nie drogu). Nie pozerať, ale vykonávať. Keďže mi ale žiaden nešiel tak, aby som sa s ním uživil, musel som sa zamestnať. Školu som mal celkom rád, najmä biológiu, a tak som sa stal zubárom. Láska ku škole a mestu Olomouc neopadla ani po získaní diplomu, a tak som zostal pracovať na univerzite. No a tu som stretol velikánov, ktorí odpanili môjho parodontologického ducha, ktorého dúfam rozšírim aj medzi mojich kolegov.Keďže tam ale nie sú žiadne kopce, chodím obzerať krásy nášho kraja do rodnej vlasti, kde takisto aj pracujem. Keďže tam ale nie sú žiadne kopce, chodím obzerať krásy nášho kraja do rodnej vlasti, kde trávim väčšinu svojho pracovného času.

Kryť či nekryť?…Recesus

S gingiválnym recesom sa stretávame čoraz častejšie a to nie len u stárnucích pacientov, keďže ich výskyt narastá s vekom. Je spojený so stratou závesného aparátu, pričom sa do dutiny ústnej odhalí časť povrchu koreňa. To môže mať za dôsledok okrem estetického zhoršenia vznik kariéznych či nekariéznych cervikálnych defektov, poprípade dentínovú hypersenzitivitu. Etiológia vzniku recesov nie je úplne jasná, avšak existujú určité rizikové faktory, ktoré tento stav môžu spôsobovať a preto je potreba s nimi počítať pri plánovaní rôznych stomatologických výkonov. Čo máme robiť, keď už recesus vznikol? Je možné všetky problémy vyriešiť nejakou z technik mukogingiválnej chirurgie? Mám to vôbec riešiť?

 

 

Dentálny hygienik s viac než 10-ročnými skúsenosťami, už počas štúdia na Prešovskej univerzite sa venoval prednáškovej a školiteľskej činnosti, v ktorej pokračuje dodnes. V roku 2013 získal certifikát iTOP od doktora Jiřího Sedelmayera. V školiteľskej činnosti pokračoval aj počas svojho ročného študijného pobytu v Kanade, kde si vymenil skúsenosti s miestnymi zubnými lekármi a lekárkami, a tiež dentálnymi hygienikmi a hygieničkami.

Práca pri kresle môže bolieť, pomôcť vie ergonómia. Chápete ju však správne?

Roky počúvame o správnej ergonómii, napriek tomu mnohých dentálnych profesionálov trápia bolesti. Dozviete sa, že správne držanie tela počas ošetrovania pacienta či pacientky nestačí, telo potrebujete na prácu pri kresle pripravovať aj správne zvolenými aktivitami vo voľnom čase. Akým činnostiam sa vyhnúť, aby ste nenamáhali prácou zaťažo- vané svaly a kĺby? Koľko času telu venovať, ak chcete robiť svoju prácu celý život bez bolesti?

 

 

MDDr. Zuzana Marinčák Vranková je absolventkou zubného lekárstva na LF MUNI v Brne, so špecializáciou v ortodoncii, ktorú získala po úspešnom ukončení postgraduálneho štúdia a atestácii v roku 2022. Okrem toho sa špecializuje aj na spánkovú medicínu, v rámci ktorej absolvovala niekoľko kurzov a kongresov a úspešne urobila teoretické aj praktické skúšky. Počas svojho akademického pôsobenia absolvovala niekoľko zahraničných stáží, medzi nimi ročnú klinickú Erasmus stáž na Univerzite Tor Vergata v Ríme či stáže na klinikách Manzo Clinica Odontoiatrica a na detskom ORL oddelení so zameraním na spánkovú medicínu , v Azienda Ospedaliera Sant’ Andrea v Ríme, pod vedením prof. M.P. Villa. V súčasnosti pôsobí ako ortodontistka na súkromných ortodontických klinikách v Brne a v Hradci Králové a je čiastočne zamestnaná na ortodontickom oddelení vo Fakultnej nemocnici u sv. Anny v Brne. Zároveň dokončuje svoje doktorské štúdium na téma „Klinické a etiopatogenetické aspekty u dětí s ortodontickými anomáliemi a poruchami dýchání ve spánku“ a je vedeckou pracovníčkou na RECETOXe, Prírodovedeckej fakulte MU a na Klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie vo Fakultnej nemocnici v Brne. Jej odborný záujem spočíva vo vzájomnom prepojení spánkových poruch a kraniofaciálných anomálií, v ich včasnej diagnostike a liečbe. Okrem toho sa venuje výskumu genetických predispozícií k ortodontickým anomáliám a zmenám mikrobiomu dutiny ústnej za patologických podmienok. Je aktívna ako prednášajúca a autorka odborných publikácií. 

Ortodoncia – viac ako len perfektný Hollywoodský úsmev

V posledných rokoch sa ortodoncia často označuje za akýsi estetický až kozmetický odbor a dokonca sa diskutuje o tom, či má zmysel zachovať ju ako samostatnú špecializáciu. Veď predsa dnes už stačí poslať sken, zadať objednávku a fólie Vám prídu domov… easy as Sunday morning, nie? Tak ak to vidíte podobne a tešíte sa na takúto orto-budúcnosť, dúfam, že sa mi v rámci tejto prednášky podarí aspoň trochu Vás sklamať a priviesť na iné myšlienky…:)

Povieme si, čo všetko v sebe vlastne ortodoncia zahŕňa a na čo by sme sa v rámci nej (okrem rovných zubov) mali zameriavať. Taktiež si objasníme, prečo je úplne v poriadku, ak sa Vás ortodontista spýta, či ste sa dobre vyspali a v noci nechrápete, alebo od Vás bude chcieť, aby ste začali robiť myofunkčné cvičenia.. a mnoho ďalších, na prvý pohľad možno nie úplne orto-štandardných informácií. 

 

 

Dr. Sebastian Fechete graduated dentistry in 2017 at UMF Timisoara, Romania. 

He is part of an interdisciplinary team within the “Dr. Baldea Dental Clinic” whose vision is “minimum invasiveness through interdisciplinarity” where he holds the position of Medical Director. In the daily practice he is focused on restorative dentistry, dental and implant prosthetics.

Since 2018, Dr Fechete has been part of the “Learning by Doing” educational platform in the prosthetics and implant prosthetics programs. The Learning by Doing Educational Platform was established in 2014 and dedicated to dentists who want to specialize. Currently, more than 150 doctors annually access educational programs and dental courses within the platform.

TOPICS: Prosthodontics, Implant Prosthodontics, Restorative, Dental Photography

The Prosthetic treatment after ortho.

Patients’ awareness regarding the health of the oral cavity as a whole is increasing and it is addressed to doctors both for simple treatments and for complex treatments that often involve an orthodontic treatment.

In the case of dysfunctional occlusions, orthodontic treatment is the least invasive to achieve our goals. To restore the occlusal function and restore the aesthetics after ortho, prosthetic treatments are needed, either additive or subtractive.

The lecture aims to present a protocol for dealing with cases of prosthetic stabilization treatments after orthodontic treatment.

 

 

Sina Saygılı has completed his undergraduate education in Istanbul University, Faculty of Dentistry. As of 2022, he has completed the PhD program at department of prosthodontics under the topic “Comparison of 2 Different Techniques for Individualization of Virtual Articulators”. Dr. Saygılı continues his research career in Istanbul University.

He took part in many associations throughout his education life, and represented his country, mainly in the International Association of Dental Students – IADS executive board between 2013-2018, serving as the President in 2016. He is an honorary member of the association.

Saygılı, who is closely interested in Digital Dentistry practices, Prosthetic Treatments, Occlusion and Temporomandibular Joint Disorders, gives national and international trainings apart from his scientific studies. He is education coordinator for Trigemy Education Platform.

He established a team called 220V Dentistry in 2020 to share his knowledge and experience, and together with this team he is broadcasting on different online platforms.

He speaks in advanced level German and English.

End of an Era: An Articulator free dental world, is it even possible?

The use of articulators in laboratory stages of prosthetic treatments is a tool used to imitate lower jaw movements. Since articulators are mechanical tools, they cannot fully imitate soft tissues and muscles, resulting in incompatibility of restorations placed in the mouth and clinical errors. Although researchers have tried to manage treatments with the concept of a functionally generated pathway to avoid this problem, this is an extremely difficult technique. With technological devices and applications, it has become easier to use these records directly in the design of restorations, and the patient’s own lower jaw movements can be used instead of the use of an articulator.

 

 

Zubný lekár a dentoalveolárny chirurg. Špecialista na endodonciu, reendodonciu, periapikálnu mikrochirurgiu, vyšetrenia a terapeutické intervencie pod operačným mikroskopom.

Vzdelanie:
2011 – zisk titulu MDDr. na LFUK v Bratislave
2016 – zisk odborného garantstva na používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia v ambulancii zubného lekárstva
2016 – zisk certifikátu na výkon CPČ dentoalveolárna chirurgia
2022 – zisk certifikovaného členstva v European Society of Endodontology (ESE)
Pravidelná návštevnosť najväčších svetových endodontických
kongresov ako: Roots Summit, ESE Biennial Congress či IFEA WEC

Prax:
2011-2015 – zubný lekár v zamestnaneckom pomere
2016-súčasnosť – otvorenie súkromnej ambulancie zubného lekárstva, špecializované pracovisko mikroskopického zubného lekárstva, endodoncie a periapikálnej mikrochirurgie

Členstvo:
Slovenská Endodontická Spoločnosť
European Society of Endodontology
Slovenská komora zubných lekárov

Filozofia a bazálne princípy obturácie

Obturácia intrakanalikulárneho priestoru predstavuje finálnu fázu endodontického resp. reendodontického ošetrenia. Jej podcenenie môže viesť za určitých okolností k zlyhaniu terapie a následnej strate zuba.

V prednáške sa pozrieme trošku do histórie, zoznámime sa a zorientujeme v základných možnosťiach a materiáloch, ktoré je nutné poznať pre lege artis prevedenie obturácie v 21. storočí, ale čo je kruciálne, vysvetlíme si jej filozofiu, vývoj a aktuálny status, ktorý za poslednú dekádu prechádza paradigmálnou zmenou. 

Teším sa na spoločne strávený čas a verím, že spoločnými silami sa v tejto téme posunieme v chápaní aspoň o malý krôčik dopredu. Lebo ak chceme niečo robiť, musíme to najprv dokonale poznať, čo v medicíne platí dvojnásobne.

 

 

Ako syn sestričky v zubnej ambulancii mal k tomuto povolaniu veľmi blízko, Už počas štúdia na gymnáziu presne vedel kam by mali jeho kroky smerovať. Po peripetiách s príjmačkami sa vďaka odhodlaniu a pomoci rodičov dostal k štúdiu zubného lekárstva na prvej lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v prahe. Po ukončení štúdia mu srdce nedovolilo zotrvať dalej mimo domova a vrátil sa na stredné Slovensko kde vďaka priateľstvu a odhodlaniu mohol nastúpiť do práce po boku jedného z najskúsenejších zubných lekárov na Slovensku, Petra Abelovského vo Zvolene. Tu nazbieral množstvo cenných skúseností a rád nie len o zuboch ale aj o živote a rozhodol sa zažiť vody dentálneho biznisu na vlastnej koži. V tomto momente je vedúcim lekárom vlastného stomatologického centra DENT v Banskej Bystrici kde okrem práce s pacientami vedie aj absolventov k precíznej a poctivej stomatológii.

Protetické ošetrenie bez strachu ale s rešpektom

Po skončení štúdia má každý absolovent povolenie v podobe titulu MDDr robiť pokusy na luďoch za peniaze. Nie každý z nás má odvahu a schopnosť pustiť sa do rozsiahleho a komplexného ošetrenia každeho pacienta, ktorý sa pred nás posadí. Obzvlášť ak nemáme za sebou skúseného lekára ktorý nam vie poradiť a pomôcť. V prednáške sa pokúsim opísať svoju cestu ošetrovania pacientov komplexne a nakoniec aj proteticky. Spoločne si ukážeme ako zmeniť úsmev funkčne a esteticky.

 

 

Odbor zubné lekárstvo študoval na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach, kde v roku 2010 získal titul. Pracoval na klinike maxilofaciálnej chirurgie v Univerzitnej nemocnici v Martine v rokoch 2010-2017. V roku 2020 založil IMM – Inštitút modernej medicíny a microDENT, v ktorom pracuje dodnes. Na inštitúte sa venuje hlavne aplikácii laserov v indikáciách stomatologických, stomatochirurgických, ale aj dermatologických. Obdobne v spolupráci s vývojovým zariadeniami na výrobu laserov sa venuje aplikácii biofotomodulačnej a fotostimulačnej liečby. V dermatológii a estetickej laserovej medicíne ako aj v oblasti slizníc ústnej dutiny aplikuje pomerne invazívne a „radikálne“  laserové techniky za účelom zlepšenia patologických stavov alebo s cieľom dosiahnuť výraznejšie estetické korekcie.

Potenciál súčasných laserových prístrojov v každodennej praxi

Moderné laserové zariadenia poskytujú široké spektrum terapeutických modalít vo vzťahu k tvrdým zubným tkanivám, kostným tkanivám a mäkkým tkanivám celého stomatognátneho systému. Prednáška sa zaoberá preparáciou tvrdých zubných tkanív, využitím laseru pri endodoncii a dentoalveolárnej chirurgii. Obdobne prezentuje naše dlhoročné skúsenosti s odstraňovaním benígnych lézii na koži a slizniciach ako sú hemangiómy, slizničné a kožné duplikatúry, redukcia chrápania, odstraňovanie leukoplakií, korekcie poruchy tvorby skloviny, gingivoplastiky, znecitlivenie zubov laserom ekvivalentné podaniu lokálneho anestetika a podobne. V rámci prezentácie aplikácií súčasných moderných laserov prednáška zahrňuje aj estetické a dermatologické zákroky na koži tváre, odstraňovanie tetovážií zo slizníc a kože, redukciu jaziev alebo tzv. resurfacing kože tváre, odstraňovanie esteticky nežiadúceho tuku z oblasti tváre a iné. V rámci vyobrazenia funkcie laserov sú v prednáške zahrnuté aplikačné klinické videoprezentácie. Aj touto formou by sme študentom radi prezentovali klinické možnosti moderných laserových zariadení a ich využiteľnosť v každodennej praxi bežného stomatológa alebo väčších klinických pracovísk.

 

Už sú to viac ako dva roky, čo mi skončili zlaté študentské časy na JLF UK v Martine. Odvtedy si ich na fakultu chodím pripomínať výučbou konzervačného a detského ZL či štúdiom v rámci externého PhD. Stomatológiu tiež robím vo vlastnej ambulancii, kde sa najradšej venujem endodoncii a začínam tiež s dentoalveolárnou chirurgiou. Prácu bez zväčšenia si predstaviť neviem a ani nechcem.

Kde končí exkavácia kazu? 

Prečo netreba pri hlbokom kaze hneď chystať endo inštrumenty? Totálna alebo selektívna exkavácia? Aký je rozdiel medzi klinicky a histologicky úspešnou terapiou? Prečo (dobrá) fotokompozitná výplň nie je pre pulpu toxická a čo robiť, aby sme z nej neurobili „biely amalgám“? Prečo už podložka pod kompozit nepatrí? Veľa otázok, na ktoré budeme spolu hľadať odpovede.

X