Organizačná štruktúra

O nás

Hlavná myšlienka

Organizačná štruktúra

Prezídium

Výkonný orgán Slovenského spolku študentov zubného lekárstva

Michal Polivka

prezident
+421 911 137 653
prezident@ssszl.sk

Frederik Orenčák

viceprezident
+421 917 241 542
viceprezident@ssszl.sk

Marcel Paľovčík

tajomník
+421 911 656 887
tajomnik@ssszl.sk

Michaela Gurská

hospodár
+421 904 802 892
gurskam4@gmail.com

Štefan Anton Kollár

národný koordinátor pre vzdelanie
+421 915 200 240
stefanantonkollar@gmail.com

Jaroslav Milenovský

národný koordinátor pre prevenciu
+421 949 150 171
jaroslav.milenovsky@gmail.com

Beáta Marčanová

národný koordinátor pre výmenné pobyty
+421 910 515 011
marcanova.bea@gmail.com

Národní koordinátori

Na národnej úrovni pôsobia okrem prezídia aj národní koordinátori

Natália Tomčovčíková

národný koordinátor pre zahraničné vzťahy
+421 907 321 060
n.tomcovcikova@gmail.com

Matúš Radulay

národný koordinátor pre vzdelávanie a výskum
+421 948 417 240

Jaroslav Milenovský

národný koordinátor pre osvetové podujatia
+421 949 150 171
jaroslav.milenovsky@gmail.com

Silvia Grišlová

národný koordinátor pre kultúru
+421 910 554 455

X