Organizačná štruktúra

O nás

Hlavná myšlienka

Organizačná štruktúra

Prezídium

Výkonný orgán Slovenského spolku študentov zubného lekárstva

Marcel Paľovčík

prezident
+421 911 656 887
prezident@ssszl.sk

Katarína Smetanová

viceprezident
+421 904 478 394
viceprezident@ssszl.sk

Antónia Rošková

tajomník
+421 949 722 206
tajomnik@ssszl.sk

Michaela Gurská

hospodár
+421 904 802 892
hospodar@ssszl.sk

Ivana Ligusová

národný koordinátor pre vzdelanie

vzdelanie@ssszl.sk

Pavol Čurilla

národný koordinátor pre prevenciu
+421 905 501 400
preventiva@ssszl.sk

Beáta Marčanová

národný koordinátor pre výmenné pobyty
+421 910 515 011
zahranicie@ssszl.sk

X