Organizačná štruktúra

O nás

Hlavná myšlienka

Organizačná štruktúra

Prezídium

Výkonný orgán Slovenského spolku študentov zubného lekárstva

Katarína Vendeľová

prezident
+421 902 123 446
prezident@ssszl.sk

Anna Brunnerová

viceprezident
+421 917 158 640
viceprezident@ssszl.sk

Filip Galo

tajomník
+421 905 630 753
tajomnik@ssszl.sk

Dominik Hók

hospodár
+421 915 100 180
hospodar@ssszl.sk

Bianka Felegiová

národný koordinátor pre prevenciu
+421 917 245 736
preventiva@ssszl.sk

Petra Ivančová

národný koordinátor pre vzdelávanie
+421 903 348 971
vzdelavanie@ssszl.sk

Andrej Bublák

národný koordinátor pre výmenné pobyty
+421 944 683 944
zahranicie@ssszl.sk

X