Ortodontické retainery

Ortodontické retainery
2. decembra 2022 Marel Paľovčík

Anna Brunnerová, LF UK BA, 3.ročník

Ortodontická retencia je fáza liečby, ktorá je charakterizovaná ako udržiavanie zubov v optimálnej estetickej a funkčnej polohe po ukončení ortodontickej liečby. Z toho dôvodu je aplikácia vhodnej retenčnej metódy veľmi dôležitá.


O nevyhnutnosti ortodontických retainerov sa medzi odborníkmi roky diskutuje. Ich použitie má množstvo pozitív – estetickosť, nie je nutná spolupráca pacienta, prevencia relapsu po ortodontickej liečbe. Na druhej strane medzi ich nevýhody patrí nutnosť presného ovládania techniky lepenia, krehkosť a tendencia spôsobovať parodontálne ťažkosti.

Pripevnené sú k lingválnym plochám zubov a sú čoraz viac preferované ortodontistami, nakoľko sú veľmi estetické a pacienti ich obľubujú kvôli jednoduchej aplikácií.

Drôty, ktoré sa požívajú pri výrobe ortodontických retainerov sú kategorizované do niekoľkých generácií:

  • Prvá generácia sa používa pri spojeniach s lingválnym povrchom očných zubov.
  • Druhá generácia (3-vláknové drôty) sa používa na pripevnenie lingválnych povrchov všetkých frontálnych zubov. Majú vyššiu elasticitu, čím je umožnený fyziologický pohyb zubov. 
  • Tretia generácia sa používa len na očné zuby. Ich konce sú opieskované oxidom hlinitým, aby sa zvýšila mechanická odolnosť.
  • Štvrtá generácia  sa používa na všetky frontálne zuby.
  • Piata generácia sa používa len pri očných zuboch, na koncoch sú pieskované.

Na začiatku sa používali obyčajné okrúhle alebo pravouhlé ortodontické drôty. V roku 1977 Zachrisson predstavil výhody používania viacvláknových drôtov. Ako alternatíva boli zavedené retainery zo sklenených vlákien a živice.

 V posledných rokoch je možné vyrábanie aj pomocou systémov CAD-CAM, ide o novú technológiu, takže štúdie v tejto oblasti sú obmedzené.

Miera zlyhania

Zlyhanie ortodontických retainerov môže byť spôsobené pretrhnutím drôtu alebo nežiadúcimi krútiacimi pohybmi zubov. Väčšina porúch sa pozoruje počas prvých 6 mesiacov a dôvodom býva pretrhnutie drôtu, ktorý súvisí s únavou kovu alebo pri hryzení spôsobených konzumáciou tvrdých potravín. Preto je odporúčané aby sa pacienti vyhýbali priamemu hryzeniu tvrdých jedál.

Uvádza sa, že dôvodom zlyhania môže byť aj neadekvátne použitie adhezívnych materiálov.

Účinky na zdravie parodontu

Najväčším diskutovaným problémom pri dlhodobom používaní retainerov je to, či nesťažujú udržiavanie ústnej hygieny a nespôsobujú negatívne účinky na zdravie parodontu. Štúdie ukazujú, že môžu spôsobovať zvýšenú akumuláciu zubného plaku, zubného kameňa alebo zápal ďasien. Záverečné výsledky ešte ukazujú, že môžu spôsobovať aj recesiu ďasien, avšak tento prejav súvisí skôr s dlhodobým nosením.

Záver

Je zrejmé, že ortodontické retainery komplikujú udržiavanie ústnej hygieny. Z tohto dôvodu je  veľmi dôležité podrobne informovať pacientov o dôležitosti čistenia zubov, mali by sa tiež vyhýbať hryzeniu tvrdých jedál a nemali by vynechávať pravidelné prehliadky počas retenčnej fázy ortodontickej liečby.

 

Zdroje:

  1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6605884/?fbclid=IwAR3dTaTBCbusWtMabk7lk4crFOm83NwEwB-dm5sH_ihXytuCLnUIfTV6w8Y
  2.  obrázok: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6605884/figure/f2-tjo-32-2-110/
  3. obrázok: https://unsplash.com/photos/fmB7IdFjhTM
X