Spolu za zdravý a krásny úsmev 2018

Spolu za zdravý a krásny úsmev 2018
21. mája 2018 Marek Hrebík

Počas štrnástich dní sme precestovali celé Slovensko zo západu na východ a v dvoch dodávkach sme najazdili vyše 4000 kilometrov. V dvadsiatich mestách zaškolili spoločne viac ako 7000 ľudí. Viac ako počet zaškolených ľudí nás však tešil záujem zo strany občanov, ktorí sa mohli vďaka tomuto projektu naučiť starať o svoj úsmev.

O organizáciu roadshow vo svojom voľnom čase staralo od októbra 2017 približne 10 študentov a realizačne takmer 80 študentov – školiteľov z lekárskych fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a druhýkrát aj školitelia z Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine.

V ročníku 2018 sme prvýkrát okrem rozdávania kefiek k inštruktážam kefky aj zbierali. Chceme zabrániť tomu, aby staré použité zubné kefky končili na skládkach, ale namiesto toho sa premenili na niečo užitočné a to koše pre slovenské školy v rámci projektu Ekovír. Celkovo sa nám podarilo vyzberať približne 2000 zubných kefiek.

Nesmierne si vážime podporu dekana Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach:

prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD.

a odborného garanta projektu :

Dr.h.c. prof. MUDr. Andreja Jenču, CSc. MPH,

hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva SR pre maxilofaciálnu chirurgiu

 

To, že projekt „ Spolu za zdravý a krásny úsmev “ môžeme považovať za úspešný, potvrdzujú aj počty vyškolených ľudí v nasledujúcich mestách:

Bratislava : 501
Trnava : 387
Komárno : 320
Piešťany : 215
Nitra : 393
Trenčín: 340
Zvolen : 352
Prievidza : 135
Banská Bystrica : 422
Žilina : 368
Rimavská Sobota: 223
Martin : 189
Humenné : 195
Liptovský Mikuláš: 201
Michalovce : 549
Poprad:314
Prešov : 552
Spišská Nová Ves : 489
Štrbské pleso : 298
Košice : 625

Spolu : 7068 odškolených ľudí

Fotky z jednotlivých miest nájdete na našej FB stránke. Zároveň chceme srdečne poďakovať pánom primátorom a vedeniam miest Bratislava, Komárno, Humenné, Trnava, Nitra, Trenčín, Piešťany, Prievidza, Žilina, Poprad, Martin, Štrbské plese, Prešov, Rimavská Sobota, Liptovský Mikuláš, Michalovce, Spišská Nová Ves a Košice, že nám umožnili zorganizovať našu akciu na daných miestach.

Veríme, že tento najväčší preventívny projekt v oblasti ústneho zdravia zrealizovaný na Slovensku v poradí už šiesty rok, má svoje miesto opäť aj v budúcnosti a v najbližších rokoch sa nám podarí posunúť hranice zdravých a krásnych úsmevov ešte ďalej.

„Ďakujeme, že sme pri tom boli spolu!“

Jaroslav Milenovský

národný koordinátor pre prevenciu

Frederik Orenčák

viceprezident

X