Spolu za zdravý a krásny úsmev

Spolu za zdravý a krásny úsmev
19. septembra 2022 Marel Paľovčík

Košice, 18.9.2022

Tlačová správa 

Študenti zubného lekárstva ukončili v Košiciach celoslovenskú roadshow „SPOLU ZA ZDRAVÝ A KRÁSNY ÚSMEV“, v rámci ktorej vyškolili takmer 9,5 – tisíc ľudí rôznych vekových kategórii.

V nedeľu 12. septembra vyvrcholil v metropole východu 10. ročník najväčšej preventívnej akcie v oblasti ústneho zdravia pre širokú verejnosť SPOLU ZA ZDRAVÝ A KRÁSNY ÚSMEV, ktorú zorganizovali študenti v rámci Slovenského spolku študentov zubného lekárstva.

Akcia odštartovala 2. septembra v Bratislave a ďalšie dni pokračovala v Trnave, Nitre, Piešťanoch, Bojniciach, Trenčíne, Zvolene, Žiline, Banskej Bystrici, Martine, Liptovskom Mikuláši, na Štrbskom Plese, v Poprade, Spišskej Novej Vsi, Bardejovských kúpeľoch, Michalovciach, Vranove nad Topľou, Prešove, Humennom a v Košiciach.

Čistenie zubov považujú ľudia za banálnu záležitosť, avšak skúsenosti počas tejto roadshow ukazujú, že správnu techniku nepozná veľa ľudí bez ohľadu na vek či vzdelanie – alebo sa hygiene ústnej dutiny nevenujú dostatočne, čo neostáva bez následkov. Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach sa o tom po prvý krát presvedčili v roku 2011, keď zorganizovali svoj prvý väčší preventívny projekt orientovaný na širokú verejnosť nazvaný “Dni zdravého úsmevu“. V duchu hesla: „Keď neprídu pacienti do ambulancie, musia ísť budúci lekári do ulíc”, učili v roku 2011 a 2012 v Košiciach bežných ľudí správnej ústnej hygiene. Po zistení celého spektra nedostatkov, sa rozhodli projekt rozšíriť v nasledujúcom roku už na celé Slovensko, pričom navštívili 12 slovenských miest s ambíciou prakticky zaškoliť v ústnej hygiene vyše päťtisíc ľudí. Na organizácii historického 1. ročníka v roku 2013 sa podieľalo 35 študentov UPJŠ LF, z toho päť organizátorov a tridsať školiteľov.

V ďalších rokoch sa organizačný a realizačný tím rozrástol nielen do počtu participujúcich študentov, ale aj čo sa týka ich domovských lekárskych fakúlt. Na tohoročnom jubilejnom 10. ročníku už participujú deväťdesiati študenti zubného lekárstva zo všetkých slovenských lekárskych fakúlt.

Aké sú skúsenosti študentov z tohtoročnej roadshow

„Tento výnimočný projekt, ktorý má naozaj úžasné ohlasy u verejnosti. Taktiež to je skvelá príležitosť pre študentov spoznať sa navzájom a samozrejme, pre každého z medikov je to výborná možnosť komunikovať s ľuďmi rôzneho veku a povahy – s našimi budúcimi pacientmi – a trénovať si trpezlivosť a komunikáciu, ale i získať mnohé nezabudnuteľné zážitky,“ hovorí študentka 5. ročníka zubného lekárstva na Lekárskej fakulte UPJŠ a tajomníčka Slovenského spolku študentov zubného lekárstva Katarína Vendeľová, podľa ktorej učia študenti počas roadshow ľudí základy ústnej hygieny spojené so správnym výberom a použitím klasickej zubnej kefky, ale aj jednozväzkovej kefky a medzizubnej kefky určenej na dôležité čistenie medzizubných priestorov.

Národného koordinátora Slovenského spolku študentov zubného lekárstva, študenta 5. ročníka UPJŠ LF Samuela Tkáča teší, že mohli študenti po dvoch rokoch obmedzení spojených s opatreniami proti šíreniu nového koronavírusu „odhodiť“ z tváre rúška a trénovať s ľuďmi dentálnu hygienu priamo v ústnej dutine, čo je ten najefektívnejší spôsob. „Naše skúsenosti boli rôzne – časť ľudí potrebovala iba ‚dobrúsiť‘ svoje pomerne dobré návyky, no niektorí prichádzali so škaredým zubným povlakom a kameňom, zapálenými ďasnami alebo dokonca zubnými kazmi… Všetkým sme ozrejmili základy ústnej hygieny, a v prípade nutnosti sme podaktorých nasmerovali do ich zubnej ambulancie, ktorej návštevu veľa ľudí z obavy pred nepríjemnosťami odkladá, pričom si neuvedomujú, že svoju situáciu iba zhoršujú a riskujú nielen poškodenie ďasien a chrupu, ale aj iné zápalové ochorenia,“ hovorí Samuel Tkáč. Ako dodáva, v rámci tohto ročníka sa ukázala ako veľmi užitočná spolupráca študentov s veľkými stomatologickými pracoviskami, ktoré robili podujatiu reklamu, aby sa dostalo čo najviac do povedomia občanov.

Študent Filip Galo, predseda Miestnej organizácie SSŠZL v Martine, študent na JLF v Martine, poznamenáva, že študentov veľmi potešil záujem mnohých mamičiek, ktoré prichádzajú na praktickú inštruktáž s deťmi predškolského veku, kedy sa zakladá vzťah k ústnej hygiene.

„Povedomie o ústnom zdraví dieťatka by malo byť viac podporované zo strany rezortu zdravotníctva. My sme detičky motivovali rôznymi názornými smiešnymi frázami a každý z nich odchádzal s množstvom náučných a motivačných materiálov, ktoré majú deťom pomôcť hravou formou vysvetliť vznik zubného kazu a jeho nebezpečnosť a urobiť z každodennej nutnosti ich umývania väčšiu zábavu,“ vysvetľuje Filip.

 

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, Jesseniova lekárska fakulta v Martine a Slovenská komora zubných lekárov grantom podujatia

 

Dobrú myšlienku a ušľachtilú aktivitu študentov zubného lekárstva si veľmi cení rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.: Desať rokov existencie tejto úspešnej roadshow potvrdilo jej význam pre budovanie povedomia vo verejnosti o nutnosti dodržiavania správnych návykov ústnej hygieny, i nespochybniteľný prínos dobrej starostlivosti o chrup. Preto vyslovujem slová uznania a vďaky všetkým, ktorí sa o vznik a udržanie tejto aktivity v priebehu rokov pričinili!“

Slovami chvály nešetrí ani dekan Lekárskej fakulty UPJŠ prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. „Naši študenti všeobecného i zubného lekárstva organizujú každoročne viaceré zaujímavé osvetové akcie pre širokú verejnosť, pričom najväčšia čo do počtu oslovených ľudí je práve táto roadshow študentov zubného lekárstva. Nemalý je aj jej význam pre prevenciu, keďže upozorňuje na vážne riziká zanedbanej ústnej hygieny. Nejde pritom iba o zanedbanie po stránke estetiky – dnes už veľmi dobre vieme, že zuby napadnuté zubným kazom a zapálené ďasná môžu súvisieť aj s ďalšími ochoreniami, dokonca až život ohrozujúcimi. Šíriť v tomto smere osvetu a prakticky učiť laickú verejnosť správne postupy je preto veľmi prínosné,“ zdôrazňuje prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., podľa ktorého má celoslovenská roadshow študentov s desaťročnou tradíciou nesporne aj ešte jeden veľký prínos, pretože prispieva popularizácii odboru zubného lekárstva a napomáha znižovať zakorenený strach ľudí z návštevy ambulancie zubárov.

Dekanka Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. zdôrazňuje, že táto akcia je krásnym príkladom spolupráce študentov zubného lekárstva na Slovensku „Vďaka ich nadšeniu a pracovitosti plnia lekárske fakulty aj takýmto spôsobom jednu zo svojich spoločenských úloh, ktorou je prevencia a edukácia obyvateľstva. Verím, že záujem, ktorý podujatie vzbudilo vo všetkých vekových skupinách, je zárukou jeho ďalších úspešných ročníkov,” hovorí.

Úsilie študentov oceňujú aj ich pedagógovia – prodekanka UPJŠ LF pre študijný program zubné lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku a prednostka I. stomatologickej kliniky UPJŠ LF a UNLP doc. MUDr. Silvia Timková, PhD. a prednosta Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF a Akadémia Košice, n. o. a odborný garant projektu prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc. Ako poznamenávajú, študenti originálnym spôsobom napomáhajú osvete a na druhej strane stoja cenné praktické skúsenosti samotných študentov, ktorí sa na roadshow sami tiež veľa naučia, pretože práca zubných lekárov je poslaním, ale občas aj ťažkým chlebíčkom…

X