Košice

Štúdium

O štúdiu

Košice

Bratislava

Martin

Začíname v Košiciach

Táto stránka Vám pomôže zorientovať sa pri začiatkoch štúdia zubného lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Ak máte otázky typu: “Kde máme cviko?”, “Kde je prednášakreň PB?”, “Ako sa dostanem na Rastislavovu?” alebo “Kde nájdem XYZ v Košiciach?”, tak táto stránka Vám dá odpoveď na väčšinu otázok. Ak by ste predsa len niečo nenašli na tejto stránke, určite nám bez váhania napíšte.

Mapa fakulty

Prvým krokom by malo byť poznanie Univerzity, ktorú začínate navštevovať, ale hlavne pracovísk Lekárskej fakulty (LF). Keďže rôznych ústavov a kliník je v skutočnosti mnoho a na väčšinu z nich sa aj tak nikdy nedostanete, mapka nižšie Vám ponúka popisok vybraných pracovísk. Druhým faktom je, že v konečnom dôsledku sa Vás život bude točiť hlavne okolo stomatologických kliník.

V prvej časti mapky môžete vidieť rozloženie pracovísk LF v rámci mesta Košice. Pre lepšiu orientáciu poznamenáme, že železničná stanica sa nachádza ešte kúsok viac na západ smerom od rektorátu a Hlavnej ulice.

  1. Lekárska fakulta UPJŠ (LF UPJŠ), Fakultná nemocnica L. Pasteura (FNLP) a Detská fakultná nemocnica (DFN), Trieda SNP
  2. Fakultná nemocnica L. Pasteura (FNLP), Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, Rastislavova 43
  3. Rektorát UPJŠ, Ústav anatómie a Ústav histológie
  4. Internáty a telocvične Medická

Mapa Košíc

Keď už budete mať akú takú predstavu o rozložení pracovísk našej fakulty, mohli by ste sa zaujímať o iné zaujímavosti nachádzajúce sa v Košiciach. Či už budete hľadať Dóm sv. Alžbety alebo OC Optima, mapa nižšie Vám v tom určite pomôže. V mape máte zaznačené všetky dôležité lokality, ktoré budete potrebovať v prvých dňoch, ale aj neskôr počas života v Košiciach. Ak by ste objavili niečo, čo by sme do mapy mali doplniť, určite nám napíšte.

Grafikon MHD Košice

Poslednou, avšak nemenej dôležitou vecou, ktorá Vás bude určite zaujímať, je cestovanie vrámci mesta Košice. MHD v Košiciach sa skladá z 3 častí, sú nimi električky, trolejbusy a autobusy. V grafikone nižšie nájdete vyznačené významné miesta, ktoré budete v rámci Vášho štúdia navštevovať. Asi najpoužívanejšími linkami pre nás, sú linky 12 (autobus, ktorý premáva medzi nemocnicou na Rastislavovej a na SNP 1), 17 (autobus premávajúci medzi staničným námestím a fakultou) a 6 (električka premávajúca medzi staničným námestím a fakultou na SNP 1, so zastávkou pri ubytovni Kosmalt / kino družba / a blízko ubytovni na Pražskej / magistrát mesta Košice/).

Pre konkrétne vyhľadanie zastávky, trasy, čísla linky a času odchodu a príchodu odporúčame stránky www.imhd.sk alebo www.dpmk.sk.

Pokiaľ ste sa dočítali až sem, tak nás to veľmi teší, lebo to znamená, že ste na tejto stránke našli užitočné informácie vďaka ktorým ste ju celú prečítali. Prosíme Vás ale, aby ste nám posielali svoje nápady, návrhy, komentáre a vylepšenia. My urobíme všetko pre to, aby aj tento návod bol čím ďalej, tým kvalitnejší.

Na záver, veľa šťastia pri spoznávaní našej krásnej Univerzity a našich ešte krajších Košíc.

X