Tlačové vyhlásenie 14.2.2021

Tlačové vyhlásenie 14.2.2021
8. februára 2021 Marel Paľovčík

TLAČOVÉ VYHLÁSENIE 14.2.2021

 
Slovenský spolok študentov zubného lekárstva je znepokojený momentálnou situáciou ohľadom výučby praktických predmetov v študijnom programe zubné lekárstvo na Slovensku.
 
Pre študentov zubného lekárstva je praktická výučba a návrat k jej prezenčnej forme nevyhnutný a nemyslíme si, že sa zubné lekárstvo dá plnohodnotne vyučovať bez praktickej výučby.
 
Prax a ošetrovanie pacientov bude našou každodennou rutinou a budeme za zdravie pacientov plne zodpovední. Preto je nevyhnutné, aby sme sa podľa možností čo najskôr opätovne začlenili do chodu ambulancií a začali opäť vykonávať prax – podľa možností aspoň zo zubárskych predmetov.
 
Veríme, že existuje spôsob, ako skĺbiť kvalitné a dostatočné protiepidemiologické opatrenia s prezenčnou výučbou študijného programu zubné lekárstvo na Slovensku.


Zároveň týmto tlačovým vyhlásením upozorňujeme na to, že v rámci najnovšieho vydaného uznesenia Vlády SR bola udelená výnimka zo zákazu vychádzania, do ktorej NIE SÚ ZARADENÍ študenti zubného lekárstva aj napriek tomu, že na niektorých fakultách v súčasnosti prebieha prezenčná forma výučby.

Študentom 4.,5. a 6. ročníka všeobecného lekárstva, študentom 2. a 3.ročníka bakalárskeho štúdia v odboroch ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia ako aj študentom 3.ročníka bakalárskeho odboru urgentná zdravotná starostlivosť táto výnimka udelená bola. Žiadame o nápravu a dodatočné informácie pre všetkých študentov zubného lekárstva.

X