Prvá návšteva zubára – prichádzajú rodičia na ošetrenie s deťmi včas?

Prvá návšteva zubára – prichádzajú rodičia na ošetrenie s deťmi včas?
8. mája 2019 Marel Paľovčík

Alexandra Janíčková, 4.ročník, LF UPJŠ Košice

 

Orálne zdravie je neoddeliteľnou súčasťou všeobecného zdravotného stavu akejkoľvek vekovej skupiny, či už ide o dospelých alebo o deti. Prevencia zubného kazu u detí má väčší význam v počiatočnej fáze ich života. Zdravotný stav detí úzko súvisí s postojom a praxou ich rodičov k poskytovaniu potrebnej starostlivosti o zuby.

 

Prinášame vám výsledky vedeckých štúdií o tom, kedy a prečo sa rodičia rozhodnú s dieťaťom prvýkrát navštíviť zubného lekára.

Na zhodnotenie postoja a vedomostí týkajúcich sa prvej návštevy zubnej ambulancie detí bola vykonaná štúdia medzi rodičmi King Khalid univerzity v Saudskej Arábii formou dotazníka. Do štúdie bolo zahrnutých 300 rodičov. Rodičia, ktorých deti trpeli akýmkoľvek mentálnym alebo fyzickým postihnutím, boli vylúčení zo štúdie.

Dotazník zahŕňal otázky týkajúce sa veku pri prvej zubnej návšteve dieťaťa, osobe sprevádzajúcej dieťa k zubárovi, dôvodov prvej zubnej návštevy, výberu miesta liečby, správania detí počas prvej návštevy zubára, celkovej skúsenosti a liečby ponúkané pri prvej návšteve a dôvody na návštevu zubára.

 

29% detí navštívilo zubného lekára prvýkrát vo veku 3-6 rokov, zatiaľ čo 8% detí navštívilo zubára prvýkrát vo veku 0-1 rok. Väčšinu detí 72,65% prevádzali počas prvej návštevy zubára rodičia, a to najmä matky. 40,33% rodičov uviedlo, že celková skúsenosť ich detí z prvej návštevy zubára bola dobrá. Dôvodom môže byť skutočnosť, že im bolo počas liečby poskytnuté priaznivé prostredie. Úloha a postoj rodičov majú zásadný vplyv na správanie detí, ako aj ich chápanie zubného ošetrenia. Približne 39,67% detí malo počas svojej prvej zubnej návštevy pozitívne správanie. Navyše väčšina detí vo veku 3 až 6 rokov bola viac spolupracujúca. Správanie detí sa hodnotilo pomocou Franklovej stupnice, o ktorej sa uvádza, že je najspoľahlivejšou stupnicou na hodnotenie správania detí na klinikách. Táto mierka pomáha predpovedať budúce stretnutia pediatrických pacientov od jednoznačne negatívnej až po definitívne pozitívnu. Asi 37,33% účastníkov uviedlo, že bolesť je hlavným dôvodom, prečo sa ich deti dostanú k zubárovi. Význam skorých zubných návštev bol odôvodnený rôznymi dôvodmi, ako je prevencia zubného kazu v ranom detstve, detekcia počiatočnej lézie zubného kazu v jeho najskorších štádiách, aby sa zabránilo ďalšiemu postupu zubného kazu a hodnotenie zubného a kraniofaciálneho rastu. Medzi ďalšie faktory patria okrem iného poradenstvo rodičov, pokiaľ ide o primerané a účinné zvyky ústnej hygieny, zdravé stravovacie návyky, používanie fluoridu, vyváženú stravu a motiváciu rodičov k včasným preventívnym opatreniam na dosiahnutie dobrého ústneho zdravia medzi ich deťmi. Asi 47,33% účastníkov verilo, že už nemusia prísť opäť k zubárovi, pretože nevyžadujú ďalšiu stomatologickú liečbu.

 

Globálny prieskum

Druhý prieskum v tejto problematike ukazuje, že deti nechodia dostatočne skoro na zubné prehliadky. Pri príležitosti Svetového dňa zdravia ústneho zdravia sa Svetová zubná federácia pýtala rodičov na celom svete, ako sa starali o vývoj ústneho zdravia svojich detí. Prieskum uskutočnený v desiatich krajinách zistil, že iba 13% rodičov zobrali svoje dieťa k zubnému lekárovi pred svojimi prvými narodeninami, čo je odporúčaný vek na prvú zubnú návštevu.

Väčšina rodičov vzala svoje dieťa prvýkrát k zubárovi medzi prvým a tretím rokom života (24%) alebo medzi štyrmi až šiestimi rokmi (22%), zatiaľ čo 20% rodičov uviedlo, že nikdy nebrali svoje dieťa na zubnú prehliadku. 

Polovica rodičov, ktorí zobrali dieťa k zubnému lekárovi, určila dôvod návštevy pravidelné zubné vyšetrenie. Hoci to bola najčastejšia odpoveď v Spojenom kráľovstve (82%), Švédsku (77%), Argentíne (65%), Francúzsku (63%), Spojených štátoch (63%) a Čína (34%), najviac hlásená reakcia na návštevu zubára v Egypte, na Filipínach a v Maroku bola bolesť alebo nepríjemné pocity v ústach dieťaťa (56%, 43% a 38%).

Viac ako dve pätiny (43%) rodičov uviedlo, že osobne zabezpečili, aby zuby svojho dieťaťa boli vyčistené pred spaním, aby sa vyhli ochoreniam ústnej dutiny. Prieskum tiež ukázal, že 40% rodičov dohliada na zubnú kefku svojho dieťaťa dvakrát denne a 38% z nich uviedlo, že obmedzujú sladké potraviny a nápoje v detskej strave, aby sa vyhli orálnym ochoreniam. 

Iba 26% hlásilo, že osobne očistilo zuby svojho dieťaťa od okamihu, keď sa prvý zub prerezal a iba 8% z nich uviedlo, že povzbudilo ich dieťa, aby nosil chránič úst pri športovaní.

Záver

Štúdiami sa dospelo k záveru, že väčšina rodičov nevedela o primeranom veku prvej zubnej návštevy svojich detí. Najväčší počet detí, ktoré uskutočnili svoju prvú návštevu zubára, bolo vo veku 3-6 rokov. Najmenší počet detí bolo pri svojej prvej návšteve mladších ako 1 rok. Väčšina rodičov priviedla svoje deti k zubárovi, keď ich deti zažili bolesť alebo trpeli zubným kazom. Takéto zistenia potvrdzujú nedostatok povedomia medzi ľuďmi o návšteve zubných lekárov, o pravidelných zubných prehliadkach svojich detí, aby sa zabránilo výskytu ochorení, ako je zubný kaz a súvisiace komplikácie. Je potrebné zvýšiť informovanosť medzi rodičmi o tom, že je dôležité, aby sa ich deti dostávali do zubnej starostlivosti v čo najskoršom štádiu vývinu ich života. 

Väčšina účastníkov štúdií je presvedčených, že sa nebudú zaoberať ďalšou návštevou zubára u detí, pretože podľa nich to nebolo potrebné. Toto zistenie upriamuje pozornosť všetkých zubných odborníkov, pediatrických zubných lekárov, zubných lekárov na verejné zdravie a ostatných zdravotníckych pracovníkov, aby účinne a spoločne pracovali, aby vytvorili povedomie medzi obyvateľstvom ohľadom pravidelných zubných vyšetrení a dôležitosti návštev. Profesionálni zubní lekári, počas pracovného času pri vykonávaní zubného ošetrenia svojich detí, musia primerane vzdelávať rodičov. Okrem toho by sa malo zdôrazniť ústne zdravotné vzdelávanie na úrovni komunity a školy počas rôznych programov na zvyšovanie povedomia o zdraví. Chceme, aby ľudia vytvorili spojenie medzi svojím orálnym zdravím a všeobecným zdravotným stavom a pochopili vplyv, ktorý má jeden na druhom. Vedieť, ako chrániť ústa a telo vo všetkých vekových kategóriách, prispieva k lepšej kvalite života. 

Zubní lekári odporúčajú vykonávať dobrú starostlivosť o ústnu dutinu, vyhnúť sa rizikovým faktorom, ako je nezdravá strava – najmä jedlo s vysokým obsahom cukru a pravidelné zubné prehliadky na ochranu ústneho zdravia a všeobecného zdravia vo všetkých vekových kategóriách. Rodičia by mali začať čistiť zuby svojho dieťaťa pred spaním, keď sa prvý zub začne prerezávať, dohliadať na detské zubné kefky dvakrát denne s malým množstvom fluoridovej zubnej pasty a naplánovať pravidelné zubné prehliadky začínajúce pred prvými narodeninami dieťaťa.

 

Všetky články z magazínu The Dental Times nájdete na issuu.com/ssszl

 

  1. Al-Zahrani AM, Al-Mushayt AS, Otaibi MF, Wyne AH. Knowledge and attitude of Saudi mothers towards their preschool children’s oral health. Pak J Med Sci. 2014;30:720–4. [PMC free article] [PubMed]
  2. Prakash P, Subramaniam P, Durgesh BH, Konde S. Prevalence of early childhood caries and associated risk factors in preschool children of urban Bangalore, India: A cross-sectional study. Eur J Dent. 2012;6:141–52. [PMC free article] [PubMed]
  3. Filstrup SL, Briskie D, da Fonseca M, Lawrence L, Wandera A, Inglehart MR, et al. Early childhood caries and quality of life: Child and parent perspectives. Pediatr Dent. 2003;25:431–40. [PubMed]
  4. Almeida AG, Roseman MM, Sheff M, Huntington N, Hughes CV. Future caries susceptibility in children with early childhood caries following treatment under general anesthesia. Pediatr Dent. 2000;22:302–6. [PubMed]
  5. Friedman LA, Mackler IG, Hoggard GJ, French CI. A comparison of perceived and actual dental needs of a select group of children in Texas. Community Dent Oral Epidemiol. 1976;4:89–93. [PubMed]
X