Čistenie medzizubných priestorov z klinického hľadiska

Čistenie medzizubných priestorov z klinického hľadiska
25. októbra 2016 Marek Hrebík

V utorok, 25. októbra sa na pôde Lekárskej fakulty UPJŠ uskutočnila prednáška na tému Medzizubné čistenie z vedeckého a klinického hľadiska. Prednášajúca zubná lekárka Michaela von Geijer, DDS zo Švédska, kolísky implantológie, veľkú časť prednášky venovala práve starostlivosti o implantáty. Poskytla tiež prehľad o výskume medzizubného čistenia, a to predovšetkým so zameraním na dôkazy, ktoré vyzdvihli používanie medzizubných kefiek na odvrátenie ochorení parodontu a periimplantitíd. Počas celého pobytu na Slovensku doktorku von Geijer sprevádzala a tlmočila naša študentka 3.ročníka Dominika Braníková. Naše poďakovanie patrí pani doktorke von Geijer a tiež spoločnosti PROFIMED, ktorá prednášku na našej fakulte zabezpečila.

X