Desatoro založenia vlastnej praxe

Desatoro založenia vlastnej praxe
7. decembra 2019 Marel Paľovčík

MDDr. Peter Džupa

„Podnikanie je vzrušujúca práca, ktorá so sebou prináša veľa možností a výziev. Zároveň ide o veľmi zodpovednú činnosť, kde okrem seba zodpovedá majiteľ za celú firmu, vzťahy s partnermi,prosperitu svojich zamestnancov a spokojnosť klientov.“

 

 

 

V roku 2018 evidovala SKZL na Slovensku približne 3600 zubných lekárov. Z nich len malá časť pracuje v štátnych a verejných nemocniciach či poliklinikách (cca 100). Väčšina zubných lekárov (97%) teda pracuje v približne 2400 súkromných zariadeniach, medzi ktoré patria menšie ambulancie, ale aj väčšie centrá či kliniky. Z toho vyplýva, že na jedno takéto zariadenie pripadá priemerne 1,5 lekára. Zubné ambulancie, ktoré nie sú vlastnené alebo spoluvlastnené zubármi, sú na Slovensku ešte stále len začínajúcim trendom. Z tejto štatistiky by sme teda mohli predpokladať, že takmer 70% zubných lekárov stále pracuje v ambulancii, ktorú aj vlastní.

Napriek tomu, že čím ďalej tým viac mladých lekárov sa rozhoduje pre komfortnejší pracovný život v podobe zamestnania, motivácia pre založenie vlastnej praxe a začatie podnikania je medzi lekármi a študentmi stále vysoká. Preto sa pozrime v desiatich bodoch na otázky, ktorými by si mal prejsť každý lekár pred založením vlastnej praxe.

Založením vlastnej ambulancie začína lekár podnikať a teda berie na seba mnoho iných funkcií a pozícií okrem tej lekárskej. S týmito sú spojené rôzne povinnosti, nutnosť vzdelávať sa a samozrejme zodpovednosť. V prípade konateľa aj trestno-právna. Ako jedeného z najregulovanejších segmentov sa nás dotýka veľké množstvo legislatívy, v ktorej sa podnikateľ musí orientovať. Okrem funkcie majiteľa spoločnosti a konateľa spoločnosti zastávame v prípade menšej praxe aj funkcie ako personalista, marketingový pracovník, ekonóm, právnik či manažér prevádzky. Každá prichádza so špecifickou pracovnou náplňou a vyžaduje si konkrétny set zručností.

 

Prečo? (chcem vlastnú prax)

Ide o najdôležitejšiu otázku zo všetkých. Bez jasnej a silnej motivácie      dochádza u niektorých lekárov-podnikateľov k sklamaniu z pracovnej reality. Chcem podnikať preto, lebo ma baví aj biznisová stránka stomatológie, prípadne chcem raz vybudovať kliniku s niekoľkými kreslami? Alebo je to len spôsob, akým hľadám viac slobody, voľného času a peňazí? Pozícia podnikateľa nie je práca od 7:00 do 16:00, ale ide o prácu, ktorá je s človekom 24 hodín denne – aj počas dovolenky, PNky alebo víkendov. Rovnako riešenie problémov a povinností sa neobmedzuje na bežnú pracovnú dobu, ale ostávajú v hlave podnikateľa neustále.

Preto odporúčam lekárom, ktorí majú v živote iné priority ako stomatológiu a podnikanie (rodina, koníčky, šport a pod.), aby si tento krok dobre zvážili. Na druhú stranu, pokiaľ vaše srdce bije pre podnikanie, milujete monopoly a radi veci organizujete, môže to byť ta správna voľba.

 

Kam? (sa chcem dostať)

Akú kliniku alebo prax vidím na konci svojej cesty? Ide o jedno kreslo v menšom meste, alebo chcem vybudovať sieť kliník po Slovensku? Tieto otázky sú dôležité pre výber lokality, priestorov, prístrojov a celkové nastavenie filozofie mojej kliniky. Pokiaľ chcem mať raz exkluzívnu kliniku s 5 kreslami, nemusí byť rozumné začať kúpou ambulancie od končiaceho lekára v obecnom zdravotnom stredisku.

Čo? (očakávam ja ako človek)

Aké sú moje osobné očakávania od môjho podnikania a mojej ambulancie? Chcem byť špičkovým špecialistom a rešpektovaným odborníkom? Chcem ošetrovať pár pacientov mesačne a tráviť niekoľko mesiacov v roku na cestách? Moja osobná vízia ovplyvní významne systém fungovania mojej kliniky, ale aj značku, ktorú začnem budovať. Budovať kliniku postavenú na svojom mene a expertíze si vyžaduje odlišný prístup, ako budovanie kliniky s veľkým tímom a silnou značkou. Ak je mojou víziou v budúcnosti časť kliniky, alebo celú kliniku predať, od začiatku budem musieť napríklad dbať na transparentné nastavenie financií a dobre nastavený systém práce.

Čo II? (chcem prinášať pacientom)

Je môj cieľ robiť dostupné ošetrenie pre každého, alebo poskytovať prémiové služby pre top klientelu? Budem sa zameriavať na miestnu strednú vrstvu, alebo chcem ošetrovať pacientov zo Švajčiarska? Úroveň stomatológie a služieb, ktoré chcem prinášať pacientom významné ovplyvní nielen interiérový design celej kliniky, ale aj tvorbu názvu, loga, značky a marketingovej stratégie. Rovnako to vymedzuje moje očakávania od zamestnancov – jazyková vybavenosť, komunikačné zručnosti, flexibilita pri práci počas víkendov a podobne.

Ako? (to chcem robiť)

Ako dosiahnem svoj cieľ dostupnej alebo vysoko špičkovej starostlivosti? Od prvého dňa bude moja klinika ovplyvnená tým, ako chcem dosiahnuť svoj cieľ. Stratégia extrémneho šetrenia na materiáloch, prístrojoch, čase a zamestnancoch sa síce pozitívne odzrkadlí na cenách, no môže znamenať vyššiu poruchovosť, fluktuáciu zamestnancov a stratu náročnejšej klientely. Na druhú stranu zameranie na vysokú kvalitu a luxus jednoznačne vymedzí, kto si moje služby bude môcť dovoliť a kto nie. Každý z týchto prístupov má svoje špecifiká a musí sa mu podriadiť filozofia celej kliniky.

Kde? (je moja lokalita)

Chcem pracovať v zdravotnom stredisku menšej obce? Alebo chcem mať kliniku na pešej zóne v centre veľkého mesta? Výber lokality ovplyvní, či si ma nájde moja vytúžená klientela a či im moje umiestnenie bude vyhovovať. Rovnako výber miesta súvisí aj s dostupnosťou verejnej dopravy, parkovaním, prípadne súkromím, ktoré istá klientela môže požadovať. Rovnako pri výbere konkrétneho priestoru zvažujem, či mám možnosť ďalšieho rozširovania, prípadne či je priestor dostatočný pre moju terajšiu a budúcu víziu (recepcia, čakáreň, miestnosť pre personál, preberacia miestnosť po celkovej anestézii a podobne)

Pre koho? (kto je môj pacient)

Je mojou cieľovou skupinou zaneprázdnený manager alebo mamička s dvomi deťmi? Zaneprázdnený klient si rád priplatí za kvalitné služby, pokiaľ dostane ošetrenie v jemu vyhovujúcom čase (podvečer alebo v sobotu). Rovnako očakáva, že dodržiavame dohodnuté termíny bez čakania a personál má profesionálnu komunikáciu. Samozrejmým očakávaním môžu byť služby recepcie, vlastné parkovanie alebo nepreplnená čakáreň s dennou tlačou. V prípade detských pacientov môžu pacienti očakávať príjemný detský kútik, priateľskú komunikáciu či rozprávky pre deti. Opäť platí, že mojej cieľovej klientele by mali byť prispôsobené nie len naše služby, ale aj komunikácia personálu a filozofia celej kliniky.

S kým? (budem spolupracovať)

Bude personál tvoriť len lekára sestra? Alebo budeme mať v tíme recepčné, dentálnych hygienikov, zubného technika či ďalších lekárov? Okrem pracovného miesta pre každého z mojich budúcich kolegov musím počítať aj s miestom prezliekanie, obedovanie či osobnú hygienu. Pokiaľ máme v tíme mužov aj ženy, prezliekanie v spoločnej kuchynke nemusí byť ideálnym riešením pri plánovaní priestorov. Samozrejmosťou je, že každý z týchto ľudí má svoje mzdové (a iné) očakávania, ktoré musím zohľadniť pri tvorbe finančného plánu.

S čím? (budem pacientov ošetrovať)

Je pre mňa základným vybavením zubná súprava a autokláv? Alebo považujem za štandard mikroskop a 3D RTG?Prístrojové vybavenie súvisí so štandardom služieb, ktorý svojim klientom chcem poskytovať. No zároveň má významný vplyv na môj finančný plán. To isté platí aj pri výbere materiálov – pri tvorbe cien bude mať zásadný rozdiel na cenu ošetrenia, či sa rozhodnem používať implantát za 100€ alebo 300€.

Za čo? (kde vezmem financie)

Po zodpovedaní všetkých otázok prichádzam k tej poslednej a to je otázka financií. Už viem, prečo, kam, čo, ako, pre koho a s kým. Pred otvorením ambulancie je ale dôležité pripraviť si finančný plán – koľko ma bude táto ambulancia stáť a kde vezmem na to financie. Náklady budú rozdelené v zásade na dve skupiny – vstupná investícia a mesačné náklady. Tie prvé sa budem snažiť pokryť z úspor, pôžičiek (od rodiny alebo banky) a leasingov. Tie druhé by som mal pokrývať zo svojich pravidelných príjmov. Preto je dôležité pred samotným otvorením ambulancie mať dobre spočítané tieto náklady a na základne nich nastaviť správne aj ceny.

Podnikanie je vzrušujúca práca, ktorá so sebou prináša veľa možností a výziev. Zároveň ide o veľmi zodpovednú činnosť, kde okrem seba zodpovedá majiteľ za celú firmu, vzťahy s partnermi,prosperitu svojich zamestnancov a spokojnosť klientov. Pred otvorením vlastnej ambulancie by si každý lekár mal tieto povinnosti uvedomiť a prijať ich za svoje. Vtedy bude v práci spokojný a každý problém bude vnímať ako príležitosť sa zlepšiť.Avšak ak chce lekár viesť pokojný a bezstarostný život, mal by zvážiť, či namiesto podnikania nie je lepším riešením len zmena zamestnávateľa. Obe možnosti sú úplne v poriadku a dokážu lekárovi priniesť naplnenie jeho pracovných aj nepracovných snov.

 

X