Ekológia a wasting v zubnej ambulancii

Ekológia a wasting v zubnej ambulancii
15. mája 2021 Marel Paľovčík

Jakub Gnap, LF UPJŠ KE, 3. ročník

V dnešnom svete je veľmi potrebné chápať, aké dôležité je byť ekologický vo všetkých aspektoch nášho života vrátane zubnej ambulancie, ktorá má obrovský vplyv na životné prostredie. Tento vplyv je z dôvodu veľkého množstva kovového odpadu vytváraného zubným ošetrením, spolu s nadmerným používaním vody a elektriny, čo osobitne zdôrazňuje ťah smerom k „zelenej stomatológii“.

Zelené zubné lekárstvo je inovatívny spôsob zubnej praxe, ktorý je šetrný k životnému prostrediu a súčasne šetrí peniaze a čas znižovaním odpadu, energie a znečistenia pomocou najnovších techník a postupov. Snaží sa eliminovať používanie látok s obsahom rôznych toxínov, ktoré negatívne ovplyvňujú pacientov, ale v neposlednom rade aj životné prostredie. Je založené na modeli štyroch R (z angličtiny Rethink, Reduce, Reuse, Recycle).

 

Model štyroch R
Existuje mnoho spôsobov, ako znížiť nepriaznivý vplyv bežných výrobkov a materiálov používaných na ošetrenie na životné prostredie. Zubné ambulancie a kliniky môžu implementovať model štyroch R, ktorý spočíva v obmedzení, opätovnom použití, prehodnotení a recyklovaní. Štyri R zdôrazňujú návyky udržateľnej spotreby v snahe obmedziť odpad. Redukčná zložka sa zameriava na minimalizáciu odpadu na skládkach a šetrenie energie a zdrojov. Jedným z najväčších zdrojov odpadu na skládkach sú jednorazové výrobky. Využitie biologicky odbúrateľných materiálov môže vyvážiť časť závislosti na jednorazových výrobkoch. Biologický rozklad predstavuje rozklad materiálov mikróbmi vo vhodnom prostredí.

Ďalšia kategória sa zameriava skôr na opakovane použiteľné výrobky ako na jednorazové položky. Opätovne použiteľné výrobky môžu znížiť potrebu vytvárať nové výrobky a tým znižovať spotrebu energie. Väčšina odpadu odosielaného na skládky sa dá recyklovať a s týmto cieľom by sa mali zubní výrobcovia usilovať o vývoj inovatívnych recyklovateľných zubných výrobkov.

Na praktickej úrovni existuje veľa spôsobov, ako môžu zubné tímy prehodnotiť a začleniť model štyroch R do poskytovania starostlivosti.

Zníženie odpadu
Zníženie počtu použitých produktov je jednoduchý prvý krok. Príklady zahŕňajú zníženie množstva plastového obalu, použitie biologicky odbúrateľných papierových pohárov a výdaj výrobkov na starostlivosť o seba bez plastových vreciek. Zubné tímy môžu zvážiť inovatívne prístupy, napríklad recykláciu nielen papierových výrobkov a podobného odpadu, ale aj masiek a rukavíc.

Jedným z príkladov by mohol byť výber opakovane použiteľných sterilizačných vreciek. Zubná asociácia zubných lekárov odhaduje, že „prechodom na opakovane použiteľné produkty môže jediný lekár ročne odviesť až 4680 papierových a plastových tašiek do autoklávu“. Ďalšou možnosťou je nahradiť papierové a plastové vrecká do autoklávu kompostovateľnými vreckami, ktoré sú vyrobené z kukurice, zemiakov a sójového škrobu. Tieto vrecká sú biologicky odbúrateľné.

Papierové laboratórne plášte je možné nahradiť pranými. Aj keď pranie bielizne spotrebováva energiu a vodu, má menší dopad na životné prostredie ako likvidácia laboratórnych plášťov z papiera. Na podporu ekologickej stomatologickej praxe môžu ambulancie tiež investovať do organických čistiacich prostriedkov a biologicky odbúrateľných nitrilových rukavíc.

Nebezpečný a chemický odpad
Princípy zeleného zubného lekárstva tiež volajú po eliminácii alebo znížení nebezpečného a chemického odpadu a pri jeho riadení a zneškodňovaní spôsobom zodpovedným voči životnému prostrediu. Americká zubná asociácia (ADA) nabáda zubné tímy, aby dodržiavali osvedčené postupy pri manipulácii s amalgámovým odpadom a jeho zneškodňovaní. Štúdia financovaná ADA zistila, že zubné ordinácie prispeli viac ako 50% (6,5 tony z 12,3 tony) ortuti do odpadových vôd. V júli 2017 stanovila Americká agentúra na ochranu životného prostredia (EPA) konečné pravidlo týkajúce sa inštalácie separátorov amalgámu.

Okrem toho prechod od tradičných rádiografov k digitálnemu zobrazovaniu znížil použitie chemikálií spojených s vývojom filmu.

Odporúčania Organizácie pre bezpečnosť, asepsu a prevenciu (OSAP) je možné dodržiavať aj spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Napríklad prechod na biologicky odbúrateľné dezinfekčné prostriedky s organickými zlúčeninami je významným krokom k ekologickému zubnému lekárstvu. Podľa OSAP „Výrobky propagované ako „biologicky odbúrateľné“ by na to mali byť vedecky certifikované.“

Zníženie spotreby elektrickej energie
Jednoduché vypnutie elektronických zariadení, ako sú fotoaparáty, televízory, počítačové monitory a tlačiarne, na konci dňa šetrí energiu. Ambulancie môžu tiež investovať do pohybových senzorov, ktoré vypnú osvetlenie, keď nie je miestnosť obsadená. Ďalšou možnosťou je šetriť elektrickú energiu aj pomocou LED svetiel, ktoré znižujú spotrebu energie o 70%.

Záver
Zjednodušene povedané, zelené zubné lekárstvo je ekologický prístup, ktorý je šetrnejší k planéte. Odborníci v oblasti ústneho zdravia môžu robiť síce malé zmeny, ale na druhej strane majú kumulatívny pozitívny dopad na životné prostredie. Každý, vrátane zubných lekárov, môže podniknúť kroky na šetrenie energie a zníženie skleníkových plynov a zároveň minimalizovať spotrebu vody a odpad, ktorý sa hromadí na skládkach.

Tieto opatrenia môžu spoločne prispieť k udržateľnejším zdrojom a zdravšiemu životnému prostrediu. Nadobudnutie zeleného zubného lekárstva vo Vašej ambulancii zároveň pomáha poskytovať spoločenskú hodnotu miestnej komunite a lepšiu budúcnosť pre súčasné a budúce generácie.

Zdroje:
1. https://decisionsindentistry.com/article/concepts-green-dentistry/?fbclid=IwAR20yfHrvVZEj7TrMO6ApTqPEVGP6eMAMZXiCYVn2PIT_V9M7cO15FknthY
2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4149172/?fbclid=IwAR0iwcXIA-hG1AYKCctbgPy6j0szSGs7DwjRhmIbK1kRzgrD_X0u0dDuwyw
3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3796776/

X