Porovnanie presnosti medzi 3D tlačeným mock-upom a mock-upom zhotoveným pomocou silikónového kľúča

Porovnanie presnosti medzi 3D tlačeným mock-upom a mock-upom zhotoveným pomocou silikónového kľúča
14. marca 2023 Marel Paľovčík

Diplomová práca

MDDr. Peter Stano 

Stretli ste sa už niekedy s pojmom mock-up? Mock-up je v doslovnom preklade niečo ako maketa/napodobenina a slúži nám hlavne ako diagnostická pomôcka pri estetických protetických rekonštrukciách.


Predtým ako prišla na trh technológia mock-upu sa na tento účel používal wax-up – voskový model budúcich protetických prác vymodelovaný na modeli zo sadry. Wax-up je pomôcka na vizualizáciu tvaru a polohy budúcich protetických prác, či už ide o estetické fazety alebo korunky. Mock-up ako technika nadväzuje priamo na wax-up, zhotovuje sa v ústach pacienta s pomocou silikónového kľúča (upravený silikónový odtlačok wax-upu) a chemicky tuhnúceho kompozitného materiálu. Výsledkom tohto postupu je kópia budúcich protetických prác zhotovená z kompozitného materiálu v ústach pacienta ešte pred začiatkom preparácie zubov. Tento postup nám tak umožňuje u pacienta skontrolovať nie len tvar a polohu budúcich náhrad, ale aj ich funkciu, artikuláciu a fonetiku. Pomocou tohto postupu sa pacient stáva súčasťou terapie, môže nám popísať jeho výhrady k tvaru a polohe zubov, čo v konečnom dôsledku znižuje šancu na neúspech a nespokojnosť s konečnou protetickou prácou. [1] Mock-up môže byť tiež využitý ako tzv. motivačný mock-up na motiváciu pacienta k začiatku protetickej či ortodontickej terapie, a to hlavne u pacientov, ktorí si nie sú istí potrebou terapie. [2] 

Ďalším využitím mock-upu je technika, ktorú v roku 2004 popísali Magne a Belser a nazvali ju „Preparation driven by final volume of preparation“ čo sa dá preložiť ako preparácia, ktorá sa riadi konečným objemom protetickej práce. Čo to presne znamená? Tradičné metódy preparácie sú založené na odstránení rovnomerného množstva tvrdých zubných tkanív okolo celého zuba. Táto technika využíva silikónový kľuč zhotovený podľa wax-upu pacienta na kontrolu hĺbky preparácie počas obrusovania. Preparácia zhotovená takýmto spôsobom môže mať v niektorých miestach hĺbku 0,5 milimetra a v inom mieste napríklad 1 milimeter. Šetrí tak tvrdé zubné tkanivá, ktoré nemusia byť preparované. [3] Nakoľko bola táto technika časovo náročná (kvôli častej potrebe kontroly hĺbky preparácie), bola následne upravená. Túto techniku popísal Galip Gürel. V upravenej technike sa používajú špeciálne vrtáky určené na vytvorenie drážok potrebnej hĺbky preparácie. U pacienta je pomocou silikónového kľúča zhotovený bežný mock-up. Do zhotoveného mock-upu a pod ním ležiaceho zuba sú následne pomocou špeciálneho vrtáku navŕtané hĺbkové drážky. Tieto drážky sú následne prepojené pomocou bežného diamantového vrtáku. Táto technika šetrí ambulantný čas, tvrdé zubné tkanivá a chráni zubnú dreň. [4] 

Špeciálny vrták na určenie hĺbky preparácie a následné zarovnanie hĺbkových drážok. (Zdroj: https://www.aegisdentalnetwork.com/id/2007/02/lab-talk-controlling-tooth-reduction-and-the-bonded-mock-uppart-1)

Praktická časť diplomovej práce

V praktickej časti mojej diplomovej práce som sa snažil porovnať tradičnú metódu zhotovenia mock-upu pomocou silikónového kľúča a metódu použitia mock-upu vytlačeného 3D tlačiarňou. Digitálny mock-up bol vytvorený v softvéri MeshMixer (Autodesk, Inc., San Rafael, California), a bol vytlačený zo živice HARZLabs Dental Sand A1-A2 na tlačiarni Phrozen Sonic Mini 4K. 

Metódy zhotovenia boli porovnané najprv in vitro na modeloch a následne priamo v ústach u pacienta. [5]

Digitálny návrh 3D tlačeného mock-upu (z archívu autora)

 

Na obrázku A môžete vidieť 3D tlačený model intraorálnej situácie pacienta, na obrázku B – 3D tlačený wax-up, na obrázku C – mock-up zhotovený tradičnou metódou a na obrázku D – 3D tlačený mock-up (Z archívu autora).

 

Fotografia úsmevu pacienta, na obrázku A situácia bez mock-upu, na obrázku B – tradične zhotovený mock-up, na obrázku C – 3D tlačený mock-up (Z archívu autora).

 

Záver

Hlavnou výhodou tradičnej analógovej metódy zhotovenia mock-upu bola jej rozmerová presnosť, naopak nevýhodou bol dlhší ambulantný čas zhotovenia, väčší počet krokov v postupe a dlhší čas potrebný na osvojenie správnej techniky zubným lekárom. 3D tlačený mock-up je rýchla a efektívna technika, ktorej hlavnou nevýhodou zostáva rozmerová presnosť. 3D tlačený mock-up ponúka zubnému lekárovi a jeho pacientovi vyšší komfort, šetrí ich čas aj finančné zdroje. 

Napriek tomu je potrebný ďalší výskum na to, aby sme zistili, či sú rozmerové diskrepancie klinicky relevantné. Keďže sa však moderné technológie stále vyvíjajú, môžeme čoskoro očakávať aj vyššiu presnosť 3D tlače, ktorá sa zvyšuje s každou novou 3D tlačiarňou uvedenou na trh. [5,6]

A na záver – pokiaľ niekoho z vás zaujíma 3D tlač v zubnom lekárstve a chce sa o nej dozvedieť niečo viac, odporúčam publikáciu „Moderná diagnostika, simulácie a 3D tlač v zubnom lekárstve“ [6], prípadne staršie vydania The Dental Times od SSŠZL, kde nájdete ďalšie články o 3D tlači odo mňa, prípadne od doc. MUDr. Andreja Thurza, PhD, MPH, MHA.

 

 

Zdroje:

  1. HARICHANE, Y. The mock-up: your everyday tool. International Dentistry Australasian Edition [online]. 2018, vol. 13, s. 44-50 [Cit. 2022-02-01]. Dostupné na: https://issuu.com/henryscheinhalas/docs/international_dentistry_13.1
  2. COACHMAN, C., SESMA, N., BLATZ, MB. The complete digital workflow in interdisciplinary dentistry. International Journal  Esthet Dent. 2021;16(1):34-49. PMID: 33502130.
  3. MAGNE, P., BELSER, U. Novel Porcelain Laminate Preparation Approach Driven by a Diagnostic Mock-up.Journal of esthetic and restorative dentistry : official publication of the American Academy of Esthetic Dentistry [online]. 2004, vol. 16., s. 7-16 [Cit. 2022-02-01]. Dostupné na: DOI: 10.1111/j.1708-8240.2004.tb00444.x
  4. GÜREL, Galip. Science and art of porcelain laminate veneers. London; Chicago: Quintessence, 2003. ISBN 9781850970606.
  5. STANO, Peter. Comparison of Accuracy Between a 3D Printed Mock-Up and a Negative Transfer Key Technique in Digital Smile Design. Bratislava, 2022. Diplomová práca (MDDr.). Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA
  6. THURZO, Andrej, et al. Moderná diagnostika, simulácie a 3D tlač v zubnom lekárstve. Bratislava: Univerzita Komenského, 2021. ISBN: 978-80-223-5211-6
X