HIV pacient v zubnej ambulancii

HIV pacient v zubnej ambulancii
19. decembra 2022 Marel Paľovčík

Filip Vavrek, LF UK BA, 2. ročník

HIV (vírus získanej imunodeficiencie) patrí do skupiny retrovírusov, ktoré napádajú bunky imunitného systému a poškodzujú ich funkcie. Pokročilým štádiom infekcie HIV je syndróm získanej imunodeficiencie (AIDS), ktorý vedie k postupnej likvidácii imunitného systému infikovaného jedinca.  Do tohto chronického štádia sa pacienti dostávajú až po niekoľkých rokoch (približne 11 rokov) a napriek tomu, že zatiaľ neexistuje spoľahlivo preukázaná liečba, pri včasnej antiretrovírusovej terapii vie byť infekcia kontrolovaná a pacienti sa môžu dožívať veku ako neinfikovaní pacienti.


Infekcia HIV je prenosná telesnými tekutinami, čo počas ošetrenia pacienta v zubnej ambulancii môže predstavovať určité riziko, kedže počas výkonu dochádza k infikovaniu slín krvou a následnému kontaktu s pracovnými pomôckami a rukami ošetrujúceho lekára. V tomto prípade postupujeme ako pri všetkých pacientoch a riziko znižujeme používaním bariérovej techniky, teda jednorázových rukavíc, ochranných štítov a masiek. Za celkom zaujímavé zistenie sa dá považovať aj to, že riziko nakazenia sa vírusom HIV pri poranení kože ihlou je len približne 0,3% (David K. Henderson a spol. 1990), napriek tomu je pri ošetrovaní mimoriadne dôležité dbať na vyššie uvedené zásady.

Choroba býva v počiatočných štádiách alebo pri podávaní antiretrovirotík často asymptomatická, napriek tomu dochádza k častým prejavom v ústnej dutine, ktoré môžu byť pozorované počas vyšetrenia v zubnej ambulancii. V prípade nevedomosti pacienta o svojej chorobe môžu byť dôvodom pre vykonanie následných diagnostických sérologických testovaní pre potvrdenie alebo vyvrátenie infekcie HIV.

Pri pacientoch sa často vyskytujú opuchy slinných žliaz spojené so xerostómiou (znížená tvorba slín), čo môže mať za následok zvýšené riziko tvorby zubného kazu alebo výskytu iných orálnych infekcií ako je orálna kandidóza, infekcia herpes simplex alebo Epstein-Barrovej vírusom. Taktiež u týchto pacientov môžeme pozorovať vznik prekanceróz, ako je vlasatá leukoplakia, alebo vznik samotných nádorových ochorení.

Vzhľadom na to, že HIV pozitívni pacienti sú náchylnejší na spomínané infekcie, je o to dôležitejšie dbať na prevenciu a hovoriť s pacientami o rizikách užívania návykových látok ako je tabak, alkohol alebo iných drog a snažiť sa udržiavať čo najvyššiu úroveň zdravia ústnej dutiny, aby sme vedeli minimalizovať konzervatívne a chirurgické výkony v ústach pacienta a vyhli by sme sa potenciálnemu vystaveniu sa infekcii. Podľa vyhlásenia CDC (Centers for Disaesae Control and Prevention) použitie vysoko otáčkových násadcov pri dodržaní protokolov zaoberajúcich sa prevenciou proti infikácii personálu nepredstavuje zdravotné riziko, keďže infekcia HIV je krvou a nie vzduchom prenosná infekcia. (Pozn.: Prítomnosť ochorenia však stále berieme do úvahy a teda robíme všetko preto, aby sme podľa možností robili čo najmenej zákrokov v ústnej dutine a vedeli sa im vyhnúť preventívnymi opatreniami a edukáciou pacienta.)

Podmienky pre extrakciu sú rovnaké ako pri iných pacientoch, avšak čo predstavuje rozdiel je, že pri vykonávaní zákrokov v antibiotickej clone je vyššie riziko vzniku komplikácií, ako napríklad superinfekcií, alergických reakcií, alebo vzniku rezistencie. Ich podanie je preto potrebné o to starostlivejšie zvážiť a používať ich v čo najmenšom množstve. Zdravotná dokumentácia je u takýchto pacientov takisto veľmi dôležitá, keďže často dochádza ku zdravotným komplikáciám po ošetrení (oportúnne patogény) vďaka oslabenej imunite. V prípade už prebiehajúcich ochorení je dôležité pravidelné sledovanie ich progresie. 

Zubné ambulancie by nemali odmietať HIV pozitívnych pacientov a odvolávajúc sa na ADA (American Dental Association), by mala byť každá prax schopná poskytovať bežnú starostlivosť o zuby,  či už pediatrickým alebo dospelým infikovaným pacientom.

Na základe vyššie spomenutých informácií vieme povedať, že dodržiavaním hygienických protokolov, zodpovedným správaním a používaním správnych pomôcok vieme minimalizovať  riziko prenosu infekcie na ošetrujúci personál alebo ostatných pacientov na nulu, vieme poskytovať komplexnú zubnú starostlivosť aj pacientom s týmto ochorením a týmto spôsobom prispievať k zvýšeniu ich orálneho zdravia, a taktiež kvality života.

Taktiež je dôležité správnym prístupom, komunikáciou a neodmietaním infikovaných pacientov ukázať profesionalitu a uvedomiť si, že infikovaný pacient podstupujúci liečbu pre nás nepredstavuje riziko. 

Zhrnutie: Ako postupovať pri ošetrovaní HIV pozitívneho pacienta

 1. Anamnéza – správne odobratie anamnézy ako základ lekárskeho vyšetrenia je vzhľadom na charakter ochorenia mimoriadne dôležité.
 2. Príprava ambulancie – zabezpečenie zariadenia ambulancie pred možnou kontamináciou – používanie jednorázových nalepovacích pások.
 3. Príprava personálu – prísne dodržiavanie protokolov zaoberajúcimi sa ošetrením HIV pozitívnych pacientov ako prevencie pred infikovaním personálu.
 4. Priebeh ošetrenia – ošetrenie pacienta naplánovať na koniec pracovnej doby, alebo v posledný pracovný deň v týždni.
 5. Dezinfekcia ambulancie po ošetrení – dať mimoriadny dôraz na dezinfekciu zdravotníckeho zariadenia a sterilizáciu pomôcok, s ktorými bol pacient ošetrovaný, aby nemohli byť zdrojom ďalšej infekcie.

 

Zhrnutie: Ako postupovať pri expozícii personálu s infekčným materiálom HIV pozitívnej osoby

(Odporúčanie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky)

 1. Ranu intenzívne vyplachovať vodou a mydlom.
 2. Na miesto poranenia fixovať tampón s víru s-inaktivačným antiseptikom (pri HIV prípravky s obsahom jodoforu, na báze etanolu) a nechať pôsobiť aspoň 10 minút.
 3. Pri kontaminácii oka sa musí oko dôkladne vymyť dostatočným množstvom vody alebo 5% roztokom PVP jódu.
 4. Pri kontaminácii ústnej dutiny sa musí infekčný materiál vypľuť a ústa vypláchnuť 80% nezriedeným alkoholom.
 5. Poranené osoby je nutné sledovať po maximálnu inkubačnú dobu ochorenia. Anti HIV1.2 sa sleduje po dobu 42-56 dní.
 6. O každom poranení zdravotníka viesť na ambulancii presnú evidenciu.

 

Zdroje:

 1. http://hivaids.sk/vseobecne-informacie/prenos-hiv/?fbclid=IwAR3pU8E2CMxhmfIGhKQy-abz-reWOycj84CoTEgFoc_MLMekNAgjxB_
 2. https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/xerostomia?fbclid=IwAR1MG66nDKpyeKh32SIhYMIrhJTJ5YkCCIp9UwXDotVqiezhwZaUHXBNg0
 3. https://penndentalmedicine.org/our-services/oral-medicine/dental-patients-living-with-hiv/
 4. https://decisionsindentistry.com/article/managing-dental-patients-with-hiv/?
 5. https://www.ada.org/resources/research/science-and-research-institute/oral-health-topics/hiv
 6. https://www.ruvzdk.sk/wp-content/uploads/2014/06/Postup-pri-poranen
 7. ilustračný obrázok: https://www.unodc.org/unodc/frontpage/2020/December/unodc-celebrates-world-aids-day.html
X