Klinické využitie, presnosť a limitácie navádzanej endodoncie

Klinické využitie, presnosť a limitácie navádzanej endodoncie
15. októbra 2020 Marel Paľovčík

Mária Arendáčová, LF UPJŠ KE, 4.ročník

Endodoncia  je ošetrenie zubnej drene a koreňových kanálikov, ktorej cieľom je odstrániť príčinu zapáleného zubu. Tou je baktériami infikovaná zubná dreň.  Baktérie, ktoré vytvárajú zubný kaz následne prenikajú hlbšie do zubnej drene. Ak takto infikovaný zub nebude ošetrený, môžu vzniknúť prostredníctvom krvného riečiska infekcie iných orgánov v  tele.

Okrem klasickej endodoncie je známa aj navádzaná endodoncia, tzv. technika endodoncie so sprievodcom, ktorá sa v posledných rokoch stáva alternatívnou metódou pre prístup ku koreňovým kanálikom, chirurgickým dutinám a kalcifikovaným koreňovým kanálikom bez toho, aby spôsobovala iatrogénne poškodenie tkaniva.
Publikovaná koncepcia navádzanej endodoncie, pri ktorej sa pomocou software-u v počítači navrhne sprievodca, ktorý sa používa na prípravu prístupovej dutiny ku koreňovým kanálikom prípadne na endodontickú (periapikálnu) chirurgiu, slúži na dosiahnutie predvídateľných a bezpečných výsledkov. Tento koncept pomáha klinickým lekárom počas ošetrenia tým, že bráni nadmernému odstráneniu tkaniva zuba, čím predchádza komplikáciám, a tým zlepšuje prognózu liečby.
Počas periapikálnej chirurgie môže byť prístup k apikálnej tretine koreňa náročný a vyžaduje presnosť bez poškodenia susedných anatomických štruktúr. Preto je potrebné CBCT (počítačová tomografia s kónickým lúčom), ktoré sa používa v prípadoch, kedy röntgenové snímky neposkytujú dostatočné informácie o morfológii zubu a jeho okolia. Pri navádzanej endodoncii sa po získaní intraorálneho digitálneho odtlačku zubov pacienta zaregistruje spolu s CBCT v počítačovom software-i. V šablóne sa vytvorí sa cesta pre vŕtačku, a nakoniec sa pomocou 3D (trojrozmernej) tlačiarne/ frézovaním definitívne vytvorí sprievodca.

Pri plánovaní vytvorenia riadenej prístupovej dutiny je treba poznamenať, že táto technika je obmedzená na priame kanály. Je to kvôli tomu, že vŕtačka je rovná a nedeformovateľná, a preto by sa nemala používať pri zakriveniach. V prípadoch, kedy by zakrivenie znemožnilo bezpečný prístup do cieľovej oblasti, býva indikovaná periapikálna chirurgia. Túto techniku nie je možné využiť v distálnom úseku pri zníženom otváraní úst. Obmedzením je okrem nedostatočného priestoru pri zníženom otváraní úst aj hrúbka koreňa. Riadená endodoncia je účinnou metódou na získanie bezpečných a spoľahlivých výsledkov pri ošetrení koreňových kanálikov. Aj keď táto technika zlepšuje minimálne invazívny prístup ku kalcifikovanému kanáliku, ukázalo sa, že má aj niekoľko nevýhod. Jednou z nich je napríklad časté odstránenie incizálnej hrany u frontálnych zubov.

3D návod na ošetrenie
Po stanovení diagnózy postup obvykle pozostáva z týchto krokov:
•Získa sa CBCT pacienta (a).
•Digitálny intraorálny odtlačok zubov pacienta získame buď priamo s použitím intraorálneho skenera (b1), alebo nepriamo skenovaním odtlačkovej misky alebo sadry pomocou optického skenera (b2).
•Následne sa obe snímky (CBCT a intraorálna) povrchovo zaregistrujú pomocou špecializovaného software-u na spracovanie obrázkov (c). •Pomocou 3D návrhového software-u sa navrhne šablóna alebo sprievodca podľa požadovanej liečby (d).
•Nakoniec sa sprievodca vytlačí 3D tlačiarňou alebo frézovaním (e), a následne slúži buď pri príprave vstupnej dutiny (f1) alebo pri periapikálnej chirurgii (f2).
V jednej in vitro štúdii sa porovnávala úspešnosť navádzanej endodoncie v porovnaní s konvenčným postupom na 3D tlačených zuboch. Endodonciu vykonávali traja operatéri: deväťročný skúsený endodontista, trojročný skúsený všeobecný zubný lekár a čerstvý absolvent zubného lekárstva. Navádzaná endodoncia umožnila operatérom nájsť až 92% kanálikov, čo bol štatisticky lepší výsledok v porovnaní s tradičnou technikou, kde operatéri našli len 42% kanálikov.

Záver
Navádzaná endodontická liečba je spoľahlivou možnosťou pri liečbe kalcifikovaných koreňových kanálikov, pomáha pri vstupe do koreňových kanálikov s rôznymi anatomickými variáciami a taktiež slúži k vykonávaniu kvalitnej periapikálnej chirurgie. Postupy navádzanej endodoncie sú dobrou technikou, ktorá ponúka vysoko predvídaťeľný výsledok a nižšie riziko iatrogénneho poškodenia. Prostredníctvom týchto postupov sa vykonáva minimálne invazívna preparácia a tým sa zároveň znižuje aj čas práce. Ku každodennému používaniu v praxi je však potrebné mať však čo najviac podložených dôkazov, kazuistík, observačných štúdií, štúdií in vitro a ex vivo, ktoré čo najviac potvrdzujú jej úspešnosť a kvalitu.
Technológia použitá na navrhovanie a vypracovanie návodov je dnes k dispozícii na celom svete. V budúcnosti sa teda môže v klinickej praxi vo väčšej miere používať navádzaná endodoncia či už pri liečbe zubov s čiastočnou obliteráciou koreňových kanálikov, ale aj komplexných chirurgických prípadov.

Zdroje:
1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/31520416/
2. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/iej.13216 3.
Ilustračný obrázok – MDDr. Michal Polivka

X