Posúdenie periodontálneho stavu chrupu po liečbe fixnými aparátmi a Invisalign systémom

Posúdenie periodontálneho stavu chrupu po liečbe fixnými aparátmi a Invisalign systémom
2. mája 2022 Marel Paľovčík

Anna Brunnerová, LF UK BA, 3.ročník

S neustálym rozvojom medicíny a zlepšovaním životnej úrovne, ľudom pochopiteľne čoraz viac záleží na estetike tváre a dbajú aj o svoje parodontálne zdravie. Pri výskyte, či už menších defektov alebo anomálií oklúzie je stále najlepšou cestou riešenia ortodontická liečba. Cieľom ortodontickej liečby je ovplyvnenie a korekcia čeľustných i tvárových anomálií a náprava postavenia zubov tak,  aby sa včasne diagnostikovali a predišlo sa ku opotrebovaniu čeľustného kĺbu, problémom so žuvaním alebo porušeniu vzhľadu tváre. V súčasnosti v tomto rýchlo sa rozvíjajúcom  odbore používame viac typov ortodontických aparátov, ktoré vieme podľa konkrétnych preferencií prispôsobiť. 


Na celom svete je uznávaná účinnosť tradičných kovových fixných aparátov, ktoré využívajú klasické zámky, krúžky a špeciálne lepidlá, no majú isté nevýhody. 

Pri nosení fixných aparátov sa ľudia veľmi často cítia nepríjemne a samotné čistenie je náročné. Častokrát sa objavuje komplikácia, pri ktorej sa vytvárajú početné miesta na zadržiavanie plaku, narúša správnu ústnu hygienu a to následne vedie ku tvorbe zubného kazu a parodontitídy. 

Použitie alternatívneho snímateľného ortodontického aparátu umožní pacientom udržiavať správnu ústnu hygienu a znížiť riziko dentálnych komplikácií. Nová generácia odnímateľných priehľadných polyuretánových vyrovnávačov – Invisalign, bola prvýkrát uvedená do ortodoncie už v roku 1999.  Je založená na polyméri, ktorý je zložený z reťazca organických jednotiek spojených uretánovými článkami a je vyrobený z tenkého priehľadného plastu. 

Invisalign patrí medzi novšie  techniky v porovnaní s tradičnými ortodontickými technikami.

Medzi výhody môžeme zaradiť pohodlnosť, estetickosť, vysokú efektívnosť a predvídavosť. Účinky na parodontálne zdravie tiež môžeme zaradiť medzi výhody. 

Pri nosení klasického fixného aparátu niektorí vedci zistili, že rozvoj zápalu ďasien je veľmi častý. Pri nosení Invisalign si pacienti môžu pomôcku vybrať pri čistení zubov, čo je pre pacientov výhodné a pomáha udržiavať lepšiu ústnu hygienu. 

Mnohí vedci sa domnievajú, že v súčasnosti  sú tieto odnímateľné vyrovnávače prospešnejšie na udržanie zdravia parodontu ako tradičné fixné aparáty. Tento snímateľný aparát zvyčajne vyžaduje, aby pacienti strávili minimálne 20 hodín denne nosením vyrovnávačov a odstránili si ich iba pri jedle a prijímaní tekutín. 

Klinická štúdia

O zdravotnom stave parodontu u pacientov, ktorí podstúpili ortodontickú liečbu Invisalignom alebo fixným aparátom sa za posledné roky uskutočnil veľký počet štúdií. 

V týchto štúdiách sa porovnával zdravotný stav parodontu u pacientov podstupujúcich ortodontickú liečbu fixnými aparátmi a Invisalignom a hodnotili sa najmä klinické parametre, ako je Gingiválny index (GI), index plaku (PLI), hĺbka sondovania (SPD) a index krvácanie pri sondovaní. (SBI). 

Na analýzu bol použitý softvér Stata 12.0 a výsledky sa hodnotili po 1,3 a 6 mesiacoch. 

V našom klinickom prípade máme zaradených 7 vhodných štúdií, ktoré zahŕňajú 368 pacientov. Medzi týmto počtom pacientov sa nachádzalo 183 pacientov, ktorí boli liečení so snímateľným aparátom Invisalign a 185 pacientov liečených fixným aparátom. 

Výsledky ukázali, že ani v gingiválnom indexe, ani v SPD po 1, 3 a 6 mesiacoch nebol žiaden preukázateľný rozdiel medzi skupinou liečenou Invisalign a skupinou, ktorá bola liečená klasickým fixným aparátom.  

Na druhej strane index plaku (PLI) a SBI mali jednoznačne nižší v priebehu liečby tí pacienti, ktorí boli liečení práve metódou Invisalign.

Finálne výsledky štúdie podľa týchto parametrov ukazujú, že v porovnaní s tradičnou fixnou ortodontickou liečbou vyrovnávače Invisalign sú vhodnejšie na udržanie periodontálneho zdravia.

Dokonca je potvrdené, že aj teenageri vo veku 10 – 18 rokov, ktorí sa zúčastnili výskumu s veľmi podobným počiatočným ortodontickým stavom zistili, že tí, ktorí nosili Invisalign alignery, vykazovali vyššie ukazovatele zdravia parodontu, ako ich rovesníci liečení fixnými aparátmi po rovnakom čase.

Samozrejme, že aj samotná technika ústnej hygieny má veľmi veľký vplyv na stav parodontu u ortodontických pacientov.

Záver

Klinická štúdia ukazuje, že v porovnaní s tradičnými fixnými aparátmi majú pacienti liečení formou Invisalign lepšie zdravie parodontu, nakoľko fixný aparát ľahko podporí hromadenie zubného povlaku, čo vedie k opuchu ďasien, krvácaniu ďasien a iným zápalovým prejavom.

V súčasnosti existuje široká škála štúdií, ktoré sa zaoberajú štúdiom a porovnávaním rôznych ortodontických metód. Výsledky týchto štúdií sa zhodujú v tom, že systémy Invisalign sú lepšie ako iné liečby. Darí sa im výrazne znížiť hromadenie zubného povlaku a tým zlepšiť ústnu hygienu. Pre tkanivá parodontu je z klinického hľadiska tiež táto liečba bezpečnejšou metódou vzhľadom na tie techniky, ktoré sa používajú pri ošetrení fixným aparátom. Vysvetlením môže byť, že metóda Invisalign podporuje zdravie ústnej hygieny a následne znižuje adhéziu baktérií, ktoré zadržujú zubný povlak. Do úvahy tiež môžeme zobrať ten fakt, že pri ortodontickej liečbe pacientov aj so zlým stavom parodontu môžeme použiť Invisalign. 

Nakoľko štúdia bola vykonaná najmä u pacientov, ktorí pochádzali z Talianska a dokonca niektoré ani nepopisovali konkrétne metódy merania, tak môžeme povedať, že výsledky sa môžu vyznačovať určitými obmedzeniami. Napriek tomu sme porovnali zdravotný stav parodontu u oboch aparátov počas liečby a dospeli sme k záveru, že pacienti liečení metódou Invisalign majú lepší stav parodontu. Na záverečné potvrdenie tohto výsledku je však potrebné v budúcnosti vykonať ešte mnoho potvrdzujúcich štúdií. 

 

Zdroje:

1.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29595680/ 

2.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5895427/ 

3.Ilustračný obrázok: https://pixabay.com/photos/invisalign-clear-aligners-dental-6551505/

X