Pozvánka na UPdent

Pozvánka na UPdent
14. decembra 2017 Marek Hrebík

Vážení studenti,

v mene celého organizačního týmu by  Vás chtěla pozvat na kongres UPdent, kterýse bude konat ve dnech 24. a 25. února 2018 v prostorách Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a který se koná pod záštitou pana proděkana, doc. MUDr. Miloše Špidlena, Ph.D., a pana děkana, prof. MUDr. Milana Koláře, Ph.D a kterýtaktéž vzniká ve spolupráci s univerzitními studentskými spolky, a to konkrétněs Asociací studentů fyzioterapie OlomoucČeskou asociací studentů psychologie OlomoucIFMSA OlomoucNugis FinemSdružením studentů stomatologie České republiky či UP Crowd.

Tématem kongresu je: „Soft skills aneb co tě ve škole nenaučí“, tudíž plánujeme přednášky z oblastí jako je zdravotnické právo, ergonomické řešení ordinace, management, informace o chystaném GDPR, kritéria výběru sestry či hygiena pracoviště. Konference bude určena pro studenty zubního lékařství z českých i slovenských univerzit a pro absolventy a postgraduální studenty téhož oboru.

Co se přednášejících týče, máme v tuto chvíli potvrzenou účast pana prezidenta České stomatologické komory,doc. MUDr. Romana Šmuclera, Csc., pana profesora Mgr. Romana Jaška, Ph.D., pana Ing. Tomáše Košumberského, paní MUDr. Janu Stodůlkovou, pana MUDr. Pavla Stodůlku, Ph.D., či pana MDDr. Michala Šujana. Moderátoři kongresu budou pan MDDr. et MUDr. Jiří Šedý, Ph.D., MBA, FADI, FICD, paní MDDr. Iva Voborná, Ph.D, pan MDDr. Radovan Žižka, Ph.D., a pan MUDr. Ľuboš Harvan, Ph.D.

Součástí kongresu je i večírek v olomouckém klubu Liquid, kde se účastníci mohou těšit na tombolu s hodnotnýmu cenami – jmenovitě například kniha Kompendium stomatologie II,  AirFloss Ultra, kurzy stomatologie a jiné.

Registrace se spustí již v průběhu několika dní, proto prosím potenciální zájemce, aby sledovali jednak

Zde se dozví jednak den a čas spuštění registrací, cenu či možnosti výhry vstupu zdarma.

Těšíme se na Vaši účast!

X