Starostlivosť o implantáty

Starostlivosť o implantáty
14. júna 2024 Marel Paľovčík

Bc. Miroslava Valová, 3.ročník LF UK BA


Množstvo ochorení v dutine ústnej je spôsobených prítomnosťou baktérií a ich následným premnožením, čo môže viesť až k strate zubov, či už z dôvodu deštrukcie zubných tkanív kazom alebo k strate parodontu vplyvom parodontálnych ochorení.  

Pokiaľ pacient príde o zub z rôznych dôvodov, ako alternatívna náhrada v modernej stomatológii slúži náhrada pomocou implantátu. Implantáty sú vyrobené najčastejšie z titánu, menej často zo zirkónu, taktiež môžu byť vyrobené aj individuálne pre konkrétneho pacienta s konkrétnym typom problému. Ak je dobrý biologický faktor, správna indikácia a vhodné podmienky pre implantáciu, je možné nahradiť jeden zub alebo aj niekoľko zubov pomocou implantátu a následným zhotovením protetickej náhrady. 

Po zavedení implantátu je dôležitá pooperačná starostlivosť. Rozlišujeme implantát, ktorý je zavedený do kosti a implantát (celosvetovo najviac používaný implantát), ktorý je našrobovaný – cover screw. Tieto implantáty sa nazývajú subkrestálne implantáty. Periost v plnom rozsahu pokrýva implantát aj s pooperačným cover screw. Rana je zašitá sutúrou. O takúto ranu je potrebné sa starať veľmi opatrne. Indikované sú zubné kefky s extra jemnými vláknami, s ktorými čistíme susedné zuby. Od druhého dňa je potrebné ústa vyplachovať vodou s antimikrobiálnymi zložkami, ako je napríklad chlorhexidín alebo esenciálne oleje. Po odstránení stehov až do času, kedy sa zhotoví protetická náhrada, sa o ostatné zuby staráme štandardným spôsobom ako pred implantáciou. 

Taktiež existujú aj iné druhy implantátov, ako sú zygomatické, subperiostálne, implantáty do tuber maxillae, implantáty aplikované do kosti, ktoré siahajú až do mäkkých tkanív. Princíp čistenia v dutine ústnej zostáva rovnaký ako pri subkrestálnych implantátoch.  

Po niekoľkých týždňoch od implantácie sa vyberie cover screw a na implantát sa nasadí takzvaný vhojovací valček na vyformovanie ďasna, ktorý môže mať rôznu výšku, šírku a dizajn pre budúcu protetickú náhradu. V tomto čase vhojovací valček prečnieva nad úroveň ďasna. Vhojovací valček sa čistí štandardne ako ostatné zuby alebo je možnosť použiť jednozväzkovú kefku a valček prečistiť po celom obvode ako aj z okluzálnej plôšky. Bočné plochy susedných zubov čistíme dentálnou niťou stieracím pohybom alebo pomocou medzizubných kefiek. 

V starostlivosti o definitívnu protetickú prácu nasadenú na implantát alebo implantáty je potrebné si uvedomiť, o aký druh protetickej práce sa jedná. 

Môžeme rozlišovať jeden sólo implantát, na ktorý je fixne nalepená alebo nasadená korunka. O tento typ náhrady sa staráme pomocou klasickej zubnej kefky s mäkkými vláknami stieracou technikou čistenia. Pod uhlom 45 vlákna priložíme až ku krčku a stierame smerom koronálne. Vhodnou pomôckou je použitie sonickej kefky, ktorá nám nahradí čistenie s manuálnou kefkou. Sonická kefka vytvára stierací pohyb rovnaký aký vykonávame s manuálnou kefkou, avšak rozdiel je v tom, že sonická kefka tento pohyb robí niekoľko tisíckrát rýchlejšie ako dokážeme s manuálnou kefkou. Taktiež sonická kefka vytvára bubliny, ktoré hydrostaticky pomáhajú odstraňovať zubný povlak. Čistenie interdentálneho priestoru je takisto dôležité. Na tento účel čistenia je vhodná špeciálna dentálna niť nazývaná Superfloss. Tento typ dentálnej nite sa skladá z dvoch častí. Je to zavádzacia časť, ktorou niť zavedieme medzi zub a implantát s korunkou v oblasti pod bodom kontaktu. Zavádzacia časť môže byť na jednom konci nite alebo aj na oboch koncoch. Za zavádzacou časťou sa nachádza čistiaca časť z mikrovlákna. Keď máme niť zavedenú do interdentálnej oblasti, čistíme povrch nadstavby implantátu a korunky od krčkovej oblasti smerom koronálne. Alternatívou na čistenie mezio-distálneho interdentálneho priestoru je použitie medzizubných kefiek. 

Ďalšou možnosťou náhrady zubov pomocou implantátov je náhrada viacerých zubov. Môžu sa použiť dva a viac implantátov vedľa seba ako náhrada každého zuba zvlášť. Napríklad v prípade chýbania dvoch susedných zubov ich môžeme nahradiť dvomi implantátmi vedľa seba. Alebo sa môže nahradiť viacero chýbajúcich zubov dvoma implantátmi a tieto sa prepoja pomocou fixného mostíka nasadajúceho na implantáty. V oboch prípadoch čistíme implantáty za pomoci manuálnej kefky alebo sonickej kefky už spomínanou technikou čistenia ako zubov tak aj implantátov. Interdentálne priestory taktiež čistíme už spomínanou technikou za pomoci Superflossu alebo medzizubných kefiek. V druhom prípade, kedy sa ako protetická náhrada použije technika mostíkového prepojenia implantátov, je potrebné vyčistiť aj priestory pod medzičlenmi mostíka, ak to mäkké tkanivá dovoľujú, čiže máme priestor medzi mostíkom a ďasnom. Na čistenie použijeme superfloss. Po vyčistení interdentálnych priestorov z bočnej strany od zuba, je potrebné vyčistiť priestor pod mostíkom, ak to je možné. Zavádzaciu časť superflossu zavedieme medzi ďasno za implantátom (ak sa jedná o implantát bližšie k frontálnej oblasti), pred implantátom (ak sa jedná o implantát distálnejšií). Potiahneme niť až pokiaľ sa nám v priestore medzi mostíkom a ďasnom nenachádza čistiaca časť. Niť poťahujeme smerom vestibulárne a zase orálne, a zároveň opatrne ťaháme distálnym smerom, ak začíname od frontálneho implantátu, a naopak frontálnym smerom, ak začíname od distálneho implantátu. Týmto spôsobom vyberiem spod mostíka zvyšky jedla, ako aj nahromadený zubný povlak.  

Ďalším typom náhrady pomocou implantátov je náhrada pri strate všetkých zubov v čeľusti aj v sánke. Takúto náhradu môže zabezpečiť buď fixná protetika nasadená na 6 implantátov v maxille a 8 implantátov v sánke, alebo snímateľná náhrada. Pri snímateľnej náhrade môžeme rozlišovať hybridnú náhradu nasadenú na fixnú konštrukciu v ústach pacienta na implantátoch alebo snímateľnú náhradu, ktorá nasadá na takzvané ball attachmenty.

Pri hybridnej náhrade čistíme konštrukciu v ústach pacienta s manuálnou kefkou s mäkkými vláknami. V tomto prípade môžeme použiť techniku krúživých pohybov z vestibulárnej strany ako aj z orálnej strany. Pod samotnú konštrukciu a priestor medzi jednotlivými implantátmi použijeme superfloss. Zavádzaciu časť zavedieme medzi ďasno a konštrukciu. Rovnakým typom pohybov ako pri fixnom mostíku vyčistíme spomínaný priestor. Samostatne mimo dutinu ústnu je potrebné vyčistiť aj protézu pomocou kefky s mäkkými vláknami bez pasty a na noc vložíme do pohára s vodou. Na čistenie protézy je vhodné použiť aj špeciálny prášok, ktorý sa nasype do pohára s vodou a vložíme doň protézu na určitý čas, tak ako uvádza výrobca konkrétneho prášku. Na trhu je dostupná aj alternatíva domáceho ultrazvuku na čistenie protézy. 

V prípade snímateľnej náhrady nasadajúcej na ball attachmenty v ústach pacienta čistíme samostatne ball attachmenty pomocou jednozväzkovej kefky krúživými pohybmi nakoľko tento typ attachmentov je pomerne malý. Snímateľná náhrada sa čistí mimo dutinu ústnu za pomoci manuálnej zubnej kefky bez pasty. Ešte pred čistením s kefkou môžeme náhradu vložiť do vody s rozpusteným práškom na čistenie náhrad. Na mechanické čistenie protetickej náhrady môžeme použiť manuálnu klasickú zubnú kefku s mäkkými vláknami, ale aj špeciálne kefky na čistenie zubných náhrad. Po vyčistení opäť vložíme snímateľnú náhradu na celú noc do pohára s vodou. 

Správnou starostlivosťou o zubné náhrady, či už fixné alebo snímateľné, ktorých konštrukciu tvoria práve implantáty, v budúcnosti predídeme infekcii v oblasti implantátov, v najhoršom prípade zlyhaniu liečby. Samozrejme existuje veľa techník na čistenie dutiny ústnej, ktoré sa nastavujú individuálne pre každého pacienta.

Zdroje

https://pocketdentistry.com/placement-of-dental-implants-in-the-maxillary-tuberosity-a-systematic-review/

https://beyondbordersdental.com/20-things-to-know-about-getting-a-dental-implant-in-santa-fe/

https://www.nmdental.com.au/cheekbone-zygomatic-dental-implants.htm

X