Svetový deň ústneho zdravia a Úsmev pre život

Svetový deň ústneho zdravia a Úsmev pre život
2. apríla 2015 Marek Hrebík

V piatok 20.marca sa v Košiciach uskutočnil medzinárodný kongres SMILE FOR LIFE, kde na pôde Lekárskej fakulty UPJŠ zazneli prezentácie slovenských aj zahraničných prednášajúcich na témy prevencie, súčasného stavu ústneho zdravia, a takisto na racionálne postupy v modernej endodontickej terapii.

V tento deň sa študenti piateho ročníka zubného lekárstva z LF UPJŠ zúčastnili školení v rámci Svetového dňa ústneho zdravia, kde deťom zo základných škôl ako i odbornej verejnosti predávali svoje vedomosti a učili ich správnej technike čistenia zubov a starostlivosti o ústnu dutinu.

Obidve akcie sa podarilo zorganizovať vďaka záštite Slovenskej Komory Zubných Lekárov, Slovenského Spolku Študentov Zubného Lekárstva, Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s podporou Svetovej Zdravotníckej Organizácie a firiem Colgate a Listerine.

X