V. KONGRES SSŠZL

V. KONGRES SSŠZL
15. februára 2022 Marel Paľovčík

Začiatok februára sme zahájili najväčšou vzdelávacou akciou svojho druhu na Slovensku, ktorá je organizovaná študentami zubného lekárstva.

V dňoch 4.- 5.2. 2022 sa uskutočnil V. ročník Kongresu Slovenského spolku študentov zubného lekárstva v online forme.

Aj napriek všetkým snahám o prezenčnú formu, nepriaznivá epidemiologická situácia nám to nedovolila a z bezpečnostných dôvodov sa kongres síce konal online formou, ale to nemenilo nič na kvalite samotnej akcie.

Od roku 2018, odkedy bol kongres prvýkrát odštartovaný sa ho zúčastňuje množstvo prednášajúcich či už zo Slovenska, tak aj z Česka a inak tomu nebolo ani tento rok.

V priebehu dvoch dní sa nám predstavilo 10 prednášajúcich a vypočuli sme si od nich 9 zaujímavých prednášok z rôznych oblastí stomatológie, ktoré nás veľmi obohatili a dali nám množstvo cenných poznatkov.

Dozvedieť sme sa mohli veľa užitočných znalostí z odvetví pedostomatológie, endodoncie, parodontológie, záchovnej stomatológie a rovnako sme mohli nazrieť aj do oblasti digitálnej stomatológie spolu s implantológiou.

Veľká vďaka okrem prednášajúcich za ich vynikajúce prednášky, patrí všetkým účastníkom a taktiež celému organizačnému tímu, ktorí sa aktívne podieľali na príprave.

Celý kongres sa mohol uskutočniť aj vďaka podpore Jesseniovej Lekárskej fakulte v Martine, Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a v neposlednom rade aj Slovenskej komory zubných lekárov.

Samotný kongres by sa nemohol uskutočniť ani bez podpory všetkých našich sponzorov a tiež práve vďaka nim sa mohli všetci účastníci zapojiť do niekoľkých súťaží a tak hrať o veľmi hodnotné ceny.

Sme nesmierne radi, že V. kongres SSŠZL sa zrealizoval úspešne, bez komplikácií a tešíme sa už teraz na ďalší ročník, na ktorom veríme, že sa už stretneme prezenčne!

X