Zasadnutie miestnej organizácie v Bratislave

Zasadnutie miestnej organizácie v Bratislave
9. novembra 2016 Marek Hrebík

9. novembra zasadla miestna organizácie Miestnej organizácie SSŠZL pri LF Univerzity Komenského v Bratislave, aby pre Vás prichystali zaujímavé akcie 🙂

X