3D estetické a funkčné diagnostické protokoly a liečebné plánovanie v Digital Smile Design

3D estetické a funkčné diagnostické protokoly a liečebné plánovanie v Digital Smile Design
30. novembra 2023 Marel Paľovčík

Diplomová práca, MDDr. Simona Mareková

Digital smile design je viacúčelová pomôcka, ktorá výrazne zlepšuje prediktabilitu liečby, komunikáciu s pacientom a uľahčuje diagnostiku.


Je to nástroj, ktorý uisťuje a motivuje pacienta v jeho rozhodnutí. Jeho výhodou je digitálna vizualizácia potenciálneho nového úsmevu ešte pred samotným začiatkom liečby. Taktiež zlepšuje komunikáciu so zubným laboratóriom a celým tímom. Digitalizácia a ukladanie klinických prípadov sa môže neskôr použiť ako vzdelávacia pomôcka na webinároch či workshopoch. Vizualizácia daného prípadu vie na prednáškach viesť k zlepšeniu kvality a koncentrácie poslucháčov.

Limitácie:

Digitálne plánovanie závisí na foto/video dokumentácii. Pokiaľ sú tieto záznamy zhotovené nepresne, diagnostika a následné plánovanie úsmevu taktiež nebudú správne. Pokiaľ  sa úsmev plánuje v 3D, je nevyhnutné mať na pracovisku intraorálny skener, 3D tlačiareň, software na 3D plánovanie. Dôležitou súčasťou plánovania je neustále vzdelávať zubársky tím kvôli zlepšujúcim sa technológiám. Všetky tieto aspekty vedú k zvyšovaniu nákladov na samotné plánovanie.

Parametre, podľa ktorých sa vytvára pre pacienta ideálny úsmev:

Tvárové parametre : bipupillárna línia, komissurálna línia, stredová línia tváre, doplnkové vertikálne línie

Dentolabiálne parametre: stredová línia úsmevu, krivka úsmevu, línia hornej pery, interdentálna proporcia, proporcia šírky a výšky centrálneho rezáku, krivka priebehu ďasna, papilárna krivka, krivka červene pery, krivka zubného oblúku

Ďalšie parametre: meziálna inklinácia, labiolingválna inklinácia, symetria priebehu ďasna, zenith, interproximálna kontaktná plocha, čierne trojuholníky, bukálne koridory, farba, škvrny a staré výplne, diastéma, vertikálny rozmer,…

Úsmev sa môže plánovať rôznymi spôsobmi- v 2, 3, 4 dimenziách (D) .

2D plánovanie

Pokiaľ sa úsmev plánuje v 2D, základom pre jeho zhotovenie sú fotografie/fotografie vystrihnuté z videa. Vo fixovanej pozícii hlavy sa fotia 3 fotografie z frontálneho pohľadu (fotografia celej tváre v pokoji, so širokým úsmevom a fotografia s retraktormi), 2 fotografie z profilu (v pokoji, s úsmevom), fotografia z 12-tej hodiny a okluzálna fotografia. Fotografie vystrihnuté z videa vedia mnohokrát poskytnúť presnejší a detailnejší záznam – vedia poskytnúť napr. prirodzenejší a širší úsmev, ktorý na klasickej fotografii nemusí fotograf stihnúť zachytiť.

Fotografie sa následne vkladajú do šablón v Keynote/PowerPoint, kde sa nový úsmev posúvaním línií a predtvarov naplánuje.

3D plánovanie

3D plánovanie úsmevu vieme v súčasnosti vykonávať v rôznych platených softvéroch, medzi ktoré zaraďujeme napr.SmileFy App (SmileFy, Inc., Miami, Florida), DentalCAD 2.3 (Exocad GmbH, Darmstadt, Germany), Cerec SW 4.2 (Sirona Dental Systems Inc., New York, US), NemoDSD (Software Nemotec, Madrid, Spain), Planmeca Romexis Smile Design (PLANMECA OY, Helsinki, Finland), 3Shape Smile Design (3Shape A/S, Copenhagen, Denmark), či rôzne iné.

Softvéry fungujú na princípe importovania CBCT, extraorálnych a intraorálnych skenov, ich kalibrácie a prepojenia na základe zaznačenia konkrétnych bodov. Umelá inteligencia tieto importované dáta prepojí a navrhne niekoľko typov nových úsmevov. Tie sa vedia dodatočne upraviť a vytvorí sa tak ideálny úsmev pre konkrétneho pacienta.

Úsmev je možné naplánovať aj v neplatenom 3D softvéri, napr. v Meshmixeri. Všetky línie a krivky však musia byť dopredu vytvorené v 3D/prekonvertované z 2D do 3D, musia sa spolu so skenmi pacienta importovať do Meshmixeru, a ručne posúvať do požadovaných pozícií. Výsledok vie byť rovnako kvalitný ako ten z plateného softvéru, rozdielna je však väčšia investícia času do plánovania.

4D plánovanie

V súčasnosti vystúpilo do popredia aj 4D plánovanie – plánovanie v pohybe. Okrem skenov sa do plánovania zapája aj analyzátor pohybu sánky, ktorý je schopný zachytávať každý pohyb pri zatváraní úst. Pohyby sú zdigitalizované a nahraté do počítača. Vďaka analyzátoru vie byť identifikovaná každá statická či dynamická prekážka v oklúzii.

Záver

Rýchlo vyvíjajúce sa technológie (špeciálne v stomatológii) nás poháňajú vpred a nútia používať lepšie, kvalitnejšie softvéry a ukazujú nám mnohé výhody viacrozmerných plánovaní liečby. V súčasnosti už vieme, že 2D plánovanie nie je pre aktuálne požiadavky pacientov dostačujúce a nie je tak presné ako 3D – neukazuje nám tretí rozmer a vo výsledku vidíme len estetický (nie funkčný) výsledok. 4D plánovanie však otvára novú éru plánovania úsmevu a pridáva plánovaniu reálny faktor času. Preto každý “smile dizajnér”, ktorý má záujem o nové vedomosti, môže do svojho plánu sebarozvoja zaradiť už aj 4D plánovanie.

Zdroje

1. MAREKOVÁ, Simona. 3D AESTHETIC AND FUNCTIONAL DIAGNOSTIC PROTOCOLS AND TREATMENT PLANNING IN DIGITAL SMILE DESIGN, 2022. Diplo- mová práca (MDDr.). Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA
2. COACHMAN, C., CALAMITA, M. Digital Smile Design: A Tool for Treatment Planning and Communication in Esthetic Dentistry. In: QDT 2012 Quintessence. 2012, vol. 35., p. 1- 9., ISBN 9780867155624
3. DOYA, O., DUARTE, C. The application of parameters for comprehensive smile esthetics by digital smile design programs: A Review of Literature. In: The Saudi Dental Journal [online]. 2017, vol. 30., p. 7-11 [Accessed 2022-02-01]. Available at: DOI: 10.1016/j.sdentj.2017.09.001

X