Diabetes a jeho vplyv na hojenie tkanív ústnej dutiny

Diabetes a jeho vplyv na hojenie tkanív ústnej dutiny
2. mája 2023 Marel Paľovčík

Filip Vavrek, 3.ročník LF UK BA

Diabetes mellitus predstavuje skupinu metabolických ochorení so spoločnou chronickou hyperglykémiou, spôsobenou poruchou sekrécie alebo účinkom inzulínu. Ak sa bližšie pozrieme na dôsledky tohto ochorenia, konkrétne na hojenie tkanív ústnej dutiny, vieme povedať, že diabetes mellitus je rizikový faktor pre zhoršovanie periodontálnych ochorení a odďaľovania hojenia rán. V tomto článku si priblížime úlohu slín, rastových faktorov, prozápalových cytokínov a iných epigenetických mechanizmov v súvislosti so zhoršovaním regenerácie spomínaných tkanív.


Hojenie je samo o sebe zložitý proces, no na jeho úspešnosti sa do veľkej miery podieľajú aj ochranné mechanizmy organizmu. Veľmi dôležitú úlohu pri hojení tkanív ústnej dutiny predstavujú rastové faktory indukujúce migráciu keratinocytov, teda buniek produkovaných v skorých fázach hojenia. V slinách sa okrem rastových faktorov nachádzajú aj peptidy – histatíny, taktiež stimulujúce migráciu keratinocytov. V neposlednom rade sa v ústnej dutine nachádza mikrobiota špecifická pre daného jedinca. 

Prirodzené hojenie rán je realizované niekoľkými súčasne prebiehajúcimi fázami, a to zápalovou odpoveďou, migráciou a proliferáciou buniek spoločne s tkanivovou prestavbou.  Prerušenie alebo deregulácia jednej, prípadne viacerých fáz procesu hojenia rán následne vedie k horšie sa hojacim, prípadne vôbec sa nehojacim ranám. Prechodný zápal je nevyhnutný nielen pre začiatok migrácie imunitných buniek do miesta poranenia, ale aj na vyvolanie expresie faktorov vedúcich k reparácii poškodeného tkaniva. Pri diabete je však prítomný dlhodobý nežiadúci zápal, čo je spôsobené jednak zvýšenou produkciou prozápalových cytokínov, ale aj zníženou produkciou spomínaných rastových faktorov. Toto tvrdenie potvrdzuje zistenie, že odstránením submandibulárnych slinných žliaz  sa preukázateľne zníži hladina rastových faktorov, čo má za následok zhoršené hojenie rán v ústnej dutine.

Diabetes vplýva aj na zloženie slín, a to znížením hladiny histatínov (ich nízka hladina nepriaznivo ovplyvňuje migráciu keratinocytov). Okrem toho prispieva k zvýšenej tvorbe reaktívnych foriem kyslíka (ROS), ktoré znižujú mikrobiálnu diverzitu v ústnej dutine. Takto postihnuté prostredie je viac náchylné na prítomnosť dlhotrvajúceho zápalu a kolonizáciu baktériami. Baktérie tiež nepriaznivo ovplyvňujú priebeh hojenia, napríklad účinkom na keratinocyty, stimuláciou apoptózy, alebo znížením ich migrácie a proliferácie. V diabetických ranách boli zaznamenané aj vyššie hodnoty neutrofilov i zmena fenotypov makrofágov, čo takisto môže prispievať k dlhodobo pretrvávajúcemu zápalu. 

Skupina vedecko-výskumných pracovníkov sa v roku 2011 podieľala na štúdii hodnotiacej orálnu sliznicu pomocou orálnej videokapilaroskopie. Jej výsledkom bolo zistenie, že u diabetických pacientov existuje periférne poškodenie mikrocirkulácie na úrovni labiálnej sliznize, s tým teda súvisí horšie okysličovanie tkaniva a následné zhoršené hojenie.

Nádejou do budúcna pre diabetických pacientov v súvislosti s mikroangiopatiou môže predstavovať gén označovaný hTK (human tissue kalikrein). Pokusy vykonané na myšiach preukazujú, že jeho lokálnym podávaním sa podarilo zastaviť progresiu mikrovaskulárneho ochorenia inhibíciou apoptózy a stimulovať vaskulárnu regeneráciu. 

Ak by sme sa pozreli na problém z hľadiska regenerácie tvrdých tkanív ústnej dutiny, tak vieme povedať, že diabetes oddiaľuje hojenie zvýšením počtu osteoklastov a inhibícou tvorby periodontálnych fibroblastov a osteoblastov. Práve znížená diferenciácia, proliferácia a schopnosť tvorby kostí osteoblastickými bunkami počas skorého hojenia kostí hrá dôležitú úlohu v patogénnom mechanizme, ktorý je základom zlej tvorby kostí pre cukrovku.

Detailné mechanizmy zodpovedné za zníženú proliferáciu spomenutých buniek však nie sú celkom známe. Predpokladá sa, že aj v tomto prípade môže diabetes potláčať expresiu rastových faktorov potrebných pre osteogenézu.

Rady pre diabetikov ako udržať svoju ústnu dutinu zdravú

 • Dbajte na ústnu hygienu a dodržiavajte správnu techniku čistenia zubov.
 • Absolvujte pravidelné preventívne prehliadky u vášho všeobecného lekára a stomatológa.
 • Pred ošetrením povedzte vášmu zubárovi o akýchkoľvek zmenách v priebehu vášho ochorenia alebo o liekoch, ktoré užívate.
 • Majte pod kontrolou svoju hladinu glukózy v krvi. Ak nie je dostatočne pod kontrolou, snažte sa vyhnúť rozsiahlejším zubným zákrokom.
 • Nepoužívajte tabakové výrobky (vrátane žuvacieho tabaku) a dbajte na zdravú a vyváženú stravu.
 • Ak nosíte zubné protézy, čistite ich každý deň.

 

 

 

Zdroje:

 1. https://www.cedars-sinai.org/health-library/diseases-and-conditions/d/diabetes-and-gum-periodontal-disease.html 
 2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12186806/ 
 3. https://www.nazdravie.sk/diabeticka-noha/ 
 4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8554709/#!po=26.9231 
 5. https://www.fpharm.uniba.sk/fileadmin/faf/Pracoviska-subory/FakultnaLekaren/Diabetes_mellitus.pdf
X