Elektronické cigarety a ich efekt na zubnú sklovinu

Elektronické cigarety a ich efekt na zubnú sklovinu
31. júla 2019 Simona Mareková

Nicole Barilíková, UPJŠ LF, 4.ročník

 

Elektronické cigarety (taktiež známe ako e-cigarety) sa tak ako klasická cigareta stala súčasťou bežného života. Väčšina ľudí ju berie za zdravšiu alternatívu, preto môže byť lákadlom aj pre nefajčiarov. Mnohí po nich siahajú, ak sa postupne chcú zbaviť zlozvyku fajčenia. Taktiež ich môžu fascinovať typické obláčiky dymu a menší zápach. Avšak tak, ako klasické cigarety, tak aj elektronické dodávajú naším pľúcam nikotín a iné toxické látky. 

Muž, ktorý sa zaslúžil o zrod elektronickej cigarety, ako ju poznáme dnes, bol Číňan Hon Lik. Ten si nápad na elektronickú cigaretu nechal patentovať v roku 2006. Tento vývoj bol sprevádzaný dramatickým nárastom užívania cigariet v mnohých krajinách sveta. Mnohé štúdie potvrdili, že tento druh cigariet sa rozšíril nielen medzi dospelými, ale najmä medzi dospievajúcimi jedincami. 

V literatúre sa ale vyskytuje veľmi málo popisov účinkov elektronických cigariet na zubné štruktúry. Ako to teda je so zafarbením skloviny počas užívania elektronických cigariet? 

Elektronická cigareta je zariadenie, ktoré elektrickým zahrievaním kvapalnej náplne (e-liquid) vytvára zmes pevných a kvapalných častíc (aerosól), ktorá je podobná dymu. Skladá sa z troch funkčných častí: elektrická batéria, atomizér, cartrige s náplňou e-liquidu. Kvapalná náplň obsahuje rôzne látky, vrátane nikotínu a aromatických prísad. Pri fajčení elektronickej cigarety dochádza k zahriatiu e-liquidu, a tým k čiastočnému rozkladu

glycerolu a propylénglykolu v náplni. Propylénglykol môže vo vysokej dávke počas krátkej doby spôsobiť otravu. Podľa použitej náplne možno vo výslednom aerosóle nájsť ďalšie nebezpečné látky, ktoré sa v tabakovom dyme nevyskytujú. Podstatným rozdielom je koncentrácia týchto látok v elektronických cigaretách. Tá je oveľa nižšia ako v klasických cigaretách.

Poďme si našu otázku priblížiť pomocou dvoch štúdií. Cieľom prvej štúdie bolo pozorovať, či by aerosól cigariet mohol zmeniť farbu zubnej skloviny. Pokus sa uskutočnil na vzorkách skloviny z hovädzieho dobytka, na ktoré boli aplikované aerosóly s rôznymi e-kvapalinami (neutrálne, mentolové a tabakové) a obsahom nikotínu. Ochutené e-kvapaliny spôsobili väčšiu zmenu farby. Aerosól z e-kvapalín s rôznym obsahom nikotínu a príchuťou zmenil farbu skloviny. Na základe týchto výsledkov mentol a tabakové e-kvapaliny môžu meniť farbu skloviny, čím sa znižuje žltosť skloviny v porovnaní s neutrálnou e-kvapalinou. Elektronické cigarety môžu teda spôsobiť znateľné zmeny farby zubov a meniť zubnú estetiku.

Cieľom druhej štúdie bolo vyhodnotenie zmeny farby zubnej skloviny in vitro (v skúmavke) po vystavení cigarety alebo emisiám z tabakových a nikotínových výrobkov novej generácie, ako sú elektronické cigarety a výrobky na vykurovanie tabaku. Sklovinné bločky boli potreté ľudskou slinou na vytvorenie vrstvy pelikuly (veľmi tenký film nasadajúci na povrch skloviny). Na takto pripravený bloček sa následne zachytával aerosól z cigariet. Vzorky boli atakované aerosólom 14 dní. Pri tejto štúdii nastali len minimálne zmeny vo sfarbení zubov.

Záverom teda možno zhodnotiť, že  elektronické cigarety majú vplyv na sfarbenie skloviny. Obzvlášť pozor si treba dávať na ochutené cigarety, ktoré spôsobujú zafarbenie zubov vo vyššej miere.

X