Mali by sme sa spoliehať na caries detektor?

Mali by sme sa spoliehať na caries detektor?
31. júla 2019 Simona Mareková

Sandra Šústová, JLF UK Martin, 2.ročník

Caries detektor je podľa výrobcov excelentný prostriedok na odhaľovanie zubného kazu v konzervačnom zubnom lekárstve. Pomáhať má pri odstránení vonkajšej odvápnenej a infikovanej dentínovej vrstvy pre optimálne odstránenie kariézneho ložiska. Výrobcovia deklarujú aj minimalizáciu odstránenia zdravého dentínu, ale dá sa im dôverovať? Pozreli sme sa na štúdiu, ktorá sa touto problematikou zaoberala.

V roku 1972 bola navrhnutá a následne vyvinutá technika používajúca základnú fuchsínovú červenú škvrnu na pomoc pri diferenciácii zdravého a postihnutého dentínu. Z dôvodu potenciálnej karcinogenity bola základná fuchsínová škvrna následne nahradená iným farbivom, červeným roztokom kyseliny. Odvtedy sa rôzne proteínové farbivá predávali ako činidlá na detekciu kazu, s cieľom zvýšiť úplné odstránenie kariézneho dentínu, bez nadmerného odstránenia vitálneho dentínu. 

Kým zrak a röntgenové snímky využívame hlavne k objaveniu kazového ložiska, chemické detektory nám pomáhajú na detekciu vrstvy infikovaného dentínu, určeného na preparáciu. Tým sa na jednej strane zabráni zbytočným stratám vitálneho dentínu, a na druhej strane nedochádza k  ponechaniu ešte infikovaného  dentínu. Tieto detektory sa vyrábajú vo forme roztokov, vo farbe zreteľne odlišnej od farby zuba (červenofialové, modrozelené) na báze potravinárskych farbív. Komerčne dostupné farbivá na detegovanie kariézneho dentinu sú určené na pomoc zubnému lekárovi pri diferenciácii infikovaného dentínu, avšak výskum ukázal, že tieto farbivá nie sú špecifické pre infikovaný dentín. Sú to nešpecifické proteínové farbivá, ktoré farbia organickú matrix demineralizovaného dentínu, vrátane zdravého dentínu v oblasti dentínovo-sklovinového rozhrania. Zdravý dentín obsahuje pevne viazané kolagénové vlákna,  pri kariéznom dentíne sú kolagénové vlákna uvoľnené a viažu farbivo, ktoré obsahuje caries detektor. Vždy sa aplikuje len na suchý dentín.

Diagnostická pomôcka by mala vykazovať veľmi nízku úroveň falošných pozitív, aby sa predišlo zbytočnému odstráneniu zdravého dentínu. Väčšina klinických skúšok však dospela k záveru, že  hmatové a optické vyšetrenia spolu s röntgenom sú najpresnejšími spôsobmi na posúdenie stavu dentínu pred preparáciou kavity. Následné používanie farbiva môže viesť k zafarbeniu a následne zbytočnému odstráneniu zdravého zubného tkaniva. Dr.McComb z fakulty zubného lekárstva v Toronte tvrdí, že prítomnosť farbiva nie je dobrým prediktorom prítomnosti, respektíve neprítomnosti baktérií v dentíne a chýba potrebná špecifikácia pre presnú detekciu infikovaného dentínu. Akýkoľvek diagnostický postup na detekciu štruktúry zubného kazu musí byť  spoľahlivý a klinicky dokázaný. Caries detektory by sa preto mali používať  len spôsobom, ktorý umožňuje správne rozlíšenie medzi vitálnymi a infikovanými zubnými štruktúrami. Keďže žiadne z dostupných farbív na detekciu kazu nie je špecifické pre kazy, ich rutinné použitie môže viesť k  stupňu nadmernej liečby. Zbytočne invazívna liečba oslabuje zub a  ohrozuje vitalitu zubnej drene.

Kombinácia vizuálneho vyšetrenia, hmatového vyšetrenia  a röntgenu poskytuje najspoľahlivejšiu diagnostickú techniku  na určenie potreby operatívneho ošetrenia infikovaného dentínu pod defektnými alebo výraznými okluzálnymi trhlinami.

X