Slovenský spolok študentov zubného lekárstva

Spája nás zdravý úsmev

Sme študenti zubného lekárstva na Slovensku. Venujeme sa organizovaniu odborných podujatí a workshopov.

Zapajáme sa do do preventívnych projektov za účelom zdravého úsmevu a zlepšenia úrovne ústnej hygieny.

Aktuality

Starostlivosť o implantáty

Bc. Miroslava Valová, 3.ročník LF UK BA Množstvo ochorení v dutine ústnej je spôsobených prítomnosťou baktérií a ich následným premnožením, čo môže…

POROVNANIE MOŽNOSTÍ ZHOTOVENIA NEPRIAMYCH KOMPOZITNÝCH VÝPLNÍ

  Samuel Tkáč, 6.ročník UPJŠ KE Skôr ako budeme mať presnejší prehľad o technikách prípravy a odtlačkových materiáloch, ktoré sme…

Vplyv ortodontickej liečby na profil tváre v kombinácii s ortognátnou chirurgiou alebo bez nej

MDDr. Daniela Tichá Profil tváre môžeme hodnotiť analýzou fotografií, kefalometrickou analýzou, 3D skenovaním a modelovaním, softwérovou simuláciou, meraním pomocou lasera, antropometrickým…

POROVNANIE APLIKAČNÝCH STRATÉGII UNIVERZÁLNYCH ADHEZÍV A ICH VPLYV NA OKRAJOVÝ UZÁVER PRI ZHOTOVOVANÍ CERVIKÁLNYCH VÝPLNÍ

Katarína Vendeľová, 6.ročník UPJŠ KE Univerzálne adhezíva sú poslednou generáciou bondovacieho systému, ktoré boli na trhu uvedené už takmer pred…

Bylinné topické anestetiká v stomatológii

Adam Toman, 4.ročník LF UK BA Topické anestetiká boli vždy v oblasti záujmu stomatológov počas chirurgických výkonov za účelom spríjemniť výkon…

Farebná stálosť, drsnosť, mikrotvrdosť skloviny a kompozitu po vystavení bieliacim cyklom

Ondrej Tomáš Svoreň, 4. ročník LF UK BA Úvod Estetické zubné ošetrenie je jedno z najčastejších ošetrení v modernej stomatológii za poslednú…

The Dental Times

Náš magazín sa zaoberá klinickými, vedeckými, a spoločenskými témami z oblasti stomatológie.

Naše ciele a hodnoty

Sme jediné občianské zruženie na Slovensku, ktoré spája viac ako 500 študentov zubného lekárstva.

Vzdelávanie

Našim cieľom v oblasti vzdelávania je pripraviť  kvalitné mimoškolské vzdelávanie pre študentov zubného lekárstva.

Osveta

Vzhľadom na fakt, že Slovensko patrí v rebríčku ochorení ústnej dutiny na alarmujúce popredné priečky, študenti zubného lekárstva ako budúci lekári pripravujú ročne niekoľko zaujímavých akcií zameraných najmä na prevenciu.

Kultúra

Venujeme sa aj organizácii spoločenských akcií pre študentov zubného lekárstva, teambuildingových podujatí, ako aj podujatií nevyhnutných pre chod organizácie Slovenského spolku študentov zubného lekárstva.

Zahraničie

Okrem pravidelných výmenných stáží pre našich študentov v zahraničí a externých študentov na Slovensku sa pravidelne zúčastňujeme Európskych kongresov usporiadaných organizáciou EDSA.

Newsletter

Zapojte sa do odberu noviniek a budeme Vám občas posielať info o plánovaných podujatiach a workshopoch.

Partneri a sponzori spolku

Ďakujeme!

X