Slovenský spolok študentov zubného lekárstva

Spája nás zdravý úsmev

Sme študenti zubného lekárstva na Slovensku. Venujeme sa organizovaniu odborných podujatí a workshopov.

Zapajáme sa do do preventívnych projektov za účelom zdravého úsmevu a zlepšenia úrovne ústnej hygieny.

Aktuality

Premedikácia pre zvýšenie účinnosti anestézie

Martina Macuráková, LF UK BA, 4. ročník Premedikácia sa používa v niekoľkých klinických situáciách. Prvou indikáciou je antibiotická premedikácia, ktorá…

Pečatenie fisúr

Katarína Vendeľová, LF UPJŠ KE, 3. ročník Aj v 21. storočí sa zubný kaz považuje za globálnu záťaž ústneho zdravia,…

Prevalencia kandíd v prípadoch mapovitého a rozbrázdeného jazyka

Samuel Tkáč, LF UPJŠ KE, 3. ročník Povrch nášho jazyka môže byť individuálne tvarovaný. Jednou z najbežnejších malformácií jazyka je…

Úspešné zvládnutie GUMMY SMILE pomocou gingivektómie a injekčného podania botulotoxínu

Pavol Čurilla, LF UPJŠ KE, 6. ročník Gummy smile je stav, kedy počas úsmevu dochádza k nadmernej expozícii gingívy v…

Dôsledky piercingu jazyka na orálne a periodontálne tkanivá

Anna Brunnerová, LF UK BA, 2. ročník Piercing je pojem, pod ktorým sa rozumie prepichnutie konkrétnej časti tela. Predstavuje určitú…

Náhľad do techník na depigmentáciu gingívy, ich výhody a nevýhody

Matúš Leitner, SZU BA, 5. ročník Pigmentácia gingívy nepredstavuje len estetický problém, ale zároveň má vplyv na psychiku jednotlivca. Cieľom…

The Dental Times

Náš magazín sa zaoberá klinickými, vedeckými, a spoločenskými témami z oblasti stomatológie.

Naše ciele a hodnoty

Sme jediné občianské zruženie na Slovensku, ktoré spája viac ako 500 študentov zubného lekárstva.

Vzdelávanie

Našim cieľom v oblasti vzdelávania je pripraviť  kvalitné mimoškolské vzdelávanie pre študentov zubného lekárstva.

Osveta

Vzhľadom na fakt, že Slovensko patrí v rebríčku ochorení ústnej dutiny na alarmujúce popredné priečky, študenti zubného lekárstva ako budúci lekári pripravujú ročne niekoľko zaujímavých akcií zameraných najmä na prevenciu.

Kultúra

Venujeme sa aj organizácii spoločenských akcií pre študentov zubného lekárstva, teambuildingových podujatí, ako aj podujatií nevyhnutných pre chod organizácie Slovenského spolku študentov zubného lekárstva.

Zahraničie

Okrem pravidelných výmenných stáží pre našich študentov v zahraničí a externých študentov na Slovensku sa pravidelne zúčastňujeme Európskych kongresov usporiadaných organizáciou EDSA.

Newsletter

Zapojte sa do odberu noviniek a budeme Vám občas posielať info o plánovaných podujatiach a workshopoch.

Partneri a sponzori spolku

Ďakujeme!

X