Slovenský spolok študentov zubného lekárstva

Spája nás zdravý úsmev

Sme študenti zubného lekárstva na Slovensku. Venujeme sa organizovaniu odborných podujatí a workshopov.

Zapajáme sa do do preventívnych projektov za účelom zdravého úsmevu a zlepšenia úrovne ústnej hygieny.

Aktuality

Zoznam miest na roadshow 2021

Naučte sa s nami, ako sa starať o Váš chrup! Aj tento rok Vás v mene Slovenského spolku študentov zubného…

Ekológia a wasting v zubnej ambulancii

Jakub Gnap, LF UPJŠ KE, 3. ročník V dnešnom svete je veľmi potrebné chápať, aké dôležité je byť ekologický vo…

Vplyv stravovacích návykov na vývoj rekurentnej aftóznej stomatitídy

Simona Kaletová, LF UK BA, 4. ročník Rekurentná aftózna stomatitída (RAS) je častým ochorením nejasnej etiopatogenézy, pre ktorú existuje len…

Súvislosť straty zubov, čistenia zubov a kvality života u pacientov po prekonaní rakoviny

Vlasta Zajacová, LF UPJŠ KE, 4. ročník Nádorové ochorenia sú piatou najčastejšou príčinou úmrtia pacientov v Číne. Kvalita zdravotnej starostlivosti,…

Mali by sa mliečne zuby uchovávať u dospelých pacientov? Čo tak kmeňové bunky? Je rozumné ich zachovať?

Peter Horevaj, LF UK BA, 4. ročník Mliečne zuby sú súčasťou primárneho, dočasného chrupu detí. Tieto zuby podliehajú tzv. exfoliácii…

Tubulárne žlazy ako nové riziko rádioterapii

Inas Ibrahim, LF SZU BA, 3. ročník Súčasťou systému slinných žliaz sú 3 veľké slinné žľazy a okolo 1000 malých…

The Dental Times

Náš magazín sa zaoberá klinickými, vedeckými, a spoločenskými témami z oblasti stomatológie.

Naše ciele a hodnoty

Sme jediné občianské zruženie na Slovensku, ktoré spája viac ako 500 študentov zubného lekárstva.

Vzdelávanie

Našim cieľom v oblasti vzdelávania je pripraviť  kvalitné mimoškolské vzdelávanie pre študentov zubného lekárstva.

Osveta

Vzhľadom na fakt, že Slovensko patrí v rebríčku ochorení ústnej dutiny na alarmujúce popredné priečky, študenti zubného lekárstva ako budúci lekári pripravujú ročne niekoľko zaujímavých akcií zameraných najmä na prevenciu.

Kultúra

Venujeme sa aj organizácii spoločenských akcií pre študentov zubného lekárstva, teambuildingových podujatí, ako aj podujatií nevyhnutných pre chod organizácie Slovenského spolku študentov zubného lekárstva.

Zahraničie

Okrem pravidelných výmenných stáží pre našich študentov v zahraničí a externých študentov na Slovensku sa pravidelne zúčastňujeme Európskych kongresov usporiadaných organizáciou EDSA.

Newsletter

Zapojte sa do odberu noviniek a budeme Vám občas posielať info o plánovaných podujatiach a workshopoch.

Partneri a sponzori spolku

Ďakujeme!

X