Slovenský spolok študentov zubného lekárstva

Spája nás zdravý úsmev

Sme študenti zubného lekárstva na Slovensku. Venujeme sa organizovaniu odborných podujatí a workshopov.

Zapajáme sa do do preventívnych projektov za účelom zdravého úsmevu a zlepšenia úrovne ústnej hygieny.

Aktuality

III.Kongres SSŠZL

Marcel Paľovčík, LF UPJŠ KE, 6.ročník V dňoch 13.-15. februára 2020 sa na pôde Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine…

Ako vplýva orálne zdravie na pohodlie a život človeka?

Simona Kaletová, LF UK BA, 4.ročník Viaceré doterajšie štúdie opakovane potvrdili dôležitosť orálneho zdravia pre celkové zdravie človeka. Orálna patológia…

Slinné mikroRNA ako súčasť diagnostiky ochorení?

Monika Kráľová, LF UK BA, 2.ročník MikroRNA (miRNA alebo miRs) predstavuje krátke nekódujúce molekuly RNA (dlhé asi 19 až 23…

Klinické využitie, presnosť a limitácie navádzanej endodoncie

Mária Arendáčová, LF UPJŠ KE, 4.ročník Endodoncia  je ošetrenie zubnej drene a koreňových kanálikov, ktorej cieľom je odstrániť príčinu zapáleného…

Efekt ozónovej terapie pri dezinfekcii koreňového kanálika

Peter Horevaj, LF UK BA, 4.ročník Mikroorganizmy a produkty ich metabolizmu považujeme za hlavný zdroj dreňových a periradikulárnych ochorení. Na…

Úloha panoramatických RTG snímkov v diagnostike resorpcie

Samuel Tkáč, LF UPJŠ KE, 3.ročník Resorpcia koreňov je patologický proces charakterizovaný stratou tvrdých tkanív koreňa v dôsledku zápalu spôsobeného…

The Dental Times

Náš magazín sa zaoberá klinickými, vedeckými, a spoločenskými témami z oblasti stomatológie.

Naše ciele a hodnoty

Sme jediné občianské zruženie na Slovensku, ktoré spája viac ako 500 študentov zubného lekárstva.

Vzdelávanie

Našim cieľom v oblasti vzdelávania je pripraviť  kvalitné mimoškolské vzdelávanie pre študentov zubného lekárstva.

Osveta

Vzhľadom na fakt, že Slovensko patrí v rebríčku ochorení ústnej dutiny na alarmujúce popredné priečky, študenti zubného lekárstva ako budúci lekári pripravujú ročne niekoľko zaujímavých akcií zameraných najmä na prevenciu.

Kultúra

Venujeme sa aj organizácii spoločenských akcií pre študentov zubného lekárstva, teambuildingových podujatí, ako aj podujatií nevyhnutných pre chod organizácie Slovenského spolku študentov zubného lekárstva.

Zahraničie

Okrem pravidelných výmenných stáží pre našich študentov v zahraničí a externých študentov na Slovensku sa pravidelne zúčastňujeme Európskych kongresov usporiadaných organizáciou EDSA.

Newsletter

Zapojte sa do odberu noviniek a budeme Vám občas posielať info o plánovaných podujatiach a workshopoch.

Partneri a sponzori spolku

Ďakujeme!

X