Slovenský spolok študentov zubného lekárstva

Spája nás zdravý úsmev

Sme študenti zubného lekárstva na Slovensku. Venujeme sa organizovaniu odborných podujatí a workshopov.

Zapajáme sa do do preventívnych projektov za účelom zdravého úsmevu a zlepšenia úrovne ústnej hygieny.

Aktuality

Ortodontické retainery

Anna Brunnerová, LF UK BA, 3.ročník Ortodontická retencia je fáza liečby, ktorá je charakterizovaná ako udržiavanie zubov v optimálnej estetickej…

Manažment anxiózneho pacienta

Mária Voláriková, LF UK BA, 3. ročník Dentálna úzkosť alebo dokonca až fóbia zo zubného ošetrenia sú v súčasnosti veľkým a pomerne…

Vplyv dlhodobého dojčenia na vznik zubného kazu

Zuzana Bátorová, LF UPJŠ KE, 4. ročník Príchod dieťaťa na svet je sprevádzaný veľkou radosťou. Dojčenie sa v prvých mesiacoch života…

Umelá inteligencia v stomatológii

Martin Cibula LF UK BA, 6.ročník Termín „umelá inteligencia“ (angl. artificial inteligence, AI) označuje simuláciu ľudskej inteligencie strojom, ktorý je…

3D digitálne odtlačky vs. Tradičné techniky odtláčania

Katarína Vendeľová, LF UPJŠ KE,  4.ročník „Definitívne odtlačky zohrávajú zásadnú úlohu v procese výroby protetických prác. Dôkladná preparácia na pilier…

Spolu za zdravý a krásny úsmev

Košice, 18.9.2022 Tlačová správa  Študenti zubného lekárstva ukončili v Košiciach celoslovenskú roadshow „SPOLU ZA ZDRAVÝ A KRÁSNY ÚSMEV“, v rámci…

The Dental Times

Náš magazín sa zaoberá klinickými, vedeckými, a spoločenskými témami z oblasti stomatológie.

Naše ciele a hodnoty

Sme jediné občianské zruženie na Slovensku, ktoré spája viac ako 500 študentov zubného lekárstva.

Vzdelávanie

Našim cieľom v oblasti vzdelávania je pripraviť  kvalitné mimoškolské vzdelávanie pre študentov zubného lekárstva.

Osveta

Vzhľadom na fakt, že Slovensko patrí v rebríčku ochorení ústnej dutiny na alarmujúce popredné priečky, študenti zubného lekárstva ako budúci lekári pripravujú ročne niekoľko zaujímavých akcií zameraných najmä na prevenciu.

Kultúra

Venujeme sa aj organizácii spoločenských akcií pre študentov zubného lekárstva, teambuildingových podujatí, ako aj podujatií nevyhnutných pre chod organizácie Slovenského spolku študentov zubného lekárstva.

Zahraničie

Okrem pravidelných výmenných stáží pre našich študentov v zahraničí a externých študentov na Slovensku sa pravidelne zúčastňujeme Európskych kongresov usporiadaných organizáciou EDSA.

Newsletter

Zapojte sa do odberu noviniek a budeme Vám občas posielať info o plánovaných podujatiach a workshopoch.

Partneri a sponzori spolku

Ďakujeme!

X