Slovenský spolok študentov zubného lekárstva

Spája nás zdravý úsmev

Sme študenti zubného lekárstva na Slovensku. Venujeme sa organizovaniu odborných podujatí a workshopov.

Zapajáme sa do do preventívnych projektov za účelom zdravého úsmevu a zlepšenia úrovne ústnej hygieny.

Aktuality

Vyžadujú recessus gingivalis chirurgickú liečbu?

Marek Viskup, LF UK BA, 5. ročník Recessus gingivalis predstavuje klinický stav, ktorý sa vyskytuje v každodennej zubnej praxi. Zubní…

Využitie umelej inteligencie v ortodoncii

Pavol Kožienka, LF UK BA, 3. ročník Ortodoncia je jednou zo špecializácií zubného lekárstva, ktorá sa zaoberá predovšetkým diagnostikou malooklúzie,…

Bio – kompatibilná 3D tlač v zubnom lekárstve

MUDr. Andrej Thurzo, PhD, MPH, MHA 3D tlač v zubnom lekárstve už dlhšie nie je žiadnou novinkou. Napriek tomu, že…

Tlačové vyhlásenie 14.2.2021

TLAČOVÉ VYHLÁSENIE 14.2.2021   Slovenský spolok študentov zubného lekárstva je znepokojený momentálnou situáciou ohľadom výučby praktických predmetov v študijnom programe…

IV.Kongres SSŠZL

Milí študenti, IV. Kongres SSŠZL je už za rohom, a preto Vám prinášame bližšie informácie o jeho priebehu. Kongres sa…

III.Kongres SSŠZL

Marcel Paľovčík, LF UPJŠ KE, 6.ročník V dňoch 13.-15. februára 2020 sa na pôde Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine…

The Dental Times

Náš magazín sa zaoberá klinickými, vedeckými, a spoločenskými témami z oblasti stomatológie.

Naše ciele a hodnoty

Sme jediné občianské zruženie na Slovensku, ktoré spája viac ako 500 študentov zubného lekárstva.

Vzdelávanie

Našim cieľom v oblasti vzdelávania je pripraviť  kvalitné mimoškolské vzdelávanie pre študentov zubného lekárstva.

Osveta

Vzhľadom na fakt, že Slovensko patrí v rebríčku ochorení ústnej dutiny na alarmujúce popredné priečky, študenti zubného lekárstva ako budúci lekári pripravujú ročne niekoľko zaujímavých akcií zameraných najmä na prevenciu.

Kultúra

Venujeme sa aj organizácii spoločenských akcií pre študentov zubného lekárstva, teambuildingových podujatí, ako aj podujatií nevyhnutných pre chod organizácie Slovenského spolku študentov zubného lekárstva.

Zahraničie

Okrem pravidelných výmenných stáží pre našich študentov v zahraničí a externých študentov na Slovensku sa pravidelne zúčastňujeme Európskych kongresov usporiadaných organizáciou EDSA.

Newsletter

Zapojte sa do odberu noviniek a budeme Vám občas posielať info o plánovaných podujatiach a workshopoch.

Partneri a sponzori spolku

Ďakujeme!

X