Slovenský spolok študentov zubného lekárstva

Spája nás zdravý úsmev

Sme študenti zubného lekárstva na Slovensku. Venujeme sa organizovaniu odborných podujatí a workshopov.

Zapajáme sa do do preventívnych projektov za účelom zdravého úsmevu a zlepšenia úrovne ústnej hygieny.

Aktuality

Extrakcie zubov počas užívania priamych perorálynch antikoagulancií a warfarínu

Martina Macuráková, LF UK BA, 4.ročník Priame perorálne antikoagulanciá (DOAC) sa v súčasnosti používajú ako prvolíniové liečivá na prevenciu a…

Na lekárskych fakultách je nevyhnutná modernizácia výučby

Ako vnímali pandémiu študenti zubného lekárstva? Čo im priniesla a čo zobrala zo študentského života a samotnej výučby na fakultách?…

Neurosenzitívne dráždenie nervus alveolaris inferior po zavedení implantátov

Inas Ibrahim, LF SZU BA, 3.ročník Dentálny implantát je kompletná náhrada zuba po chirurgickom vsadení do alveolárnej kosti. Základným predpokladom…

TLAČOVÁ SPRÁVA – Spolu za zdravý a krásny úsmev 2020

Košice, 16. september 2020…

Autotransplantácia tretích molárov

Martin Cibula, LF UK BA, 5.ročník Transplantácia zubov je technika s históriou siahajúcou do dávnej minulosti. Prvé pokusy o transplantáciu…

3D tlač v zubnom lekárstve

Peter Stano, LF UK BA, 5.ročník Použitie moderných technológií v stomatológii už dnes nie je ničím novým, frézovacie prístroje sú…

The Dental Times

Náš magazín sa zaoberá klinickými, vedeckými, a spoločenskými témami z oblasti stomatológie.

Naše ciele a hodnoty

Sme jediné občianské zruženie na Slovensku, ktoré spája viac ako 500 študentov zubného lekárstva.

Vzdelávanie

Našim cieľom v oblasti vzdelávania je pripraviť  kvalitné mimoškolské vzdelávanie pre študentov zubného lekárstva.

Osveta

Vzhľadom na fakt, že Slovensko patrí v rebríčku ochorení ústnej dutiny na alarmujúce popredné priečky, študenti zubného lekárstva ako budúci lekári pripravujú ročne niekoľko zaujímavých akcií zameraných najmä na prevenciu.

Kultúra

Venujeme sa aj organizácii spoločenských akcií pre študentov zubného lekárstva, teambuildingových podujatí, ako aj podujatií nevyhnutných pre chod organizácie Slovenského spolku študentov zubného lekárstva.

Zahraničie

Okrem pravidelných výmenných stáží pre našich študentov v zahraničí a externých študentov na Slovensku sa pravidelne zúčastňujeme Európskych kongresov usporiadaných organizáciou EDSA.

Newsletter

Zapojte sa do odberu noviniek a budeme Vám občas posielať info o plánovaných podujatiach a workshopoch.

Partneri a sponzori spolku

Ďakujeme!

X