Aktuality

Aktuality

 • Vzdelávanie

  Hodnotenie zaťaženia artikulárnych diskov v temporomandibulárnom kĺbe

  Adriana Ryzeková, 3. ročník, LFUK Porucha temporomandibulárneho kĺbu je multifaktoriálny chorobný proces, ktorý môže byť spôsobený svalovou hyperfunkciou či parafunkciou, traumatickými poraneniami, hormonálnymi vplyvmi, kĺbovými zmenami alebo ich kombináciami. Po bolesti z odontogénnej príčiny, patria poruchy temporomandibulárneho kĺbu k najčastejším dôvodom orofaciálnej bolesti. …

 • Vzdelávanie

  Vplyv pulzných ortodontických aparátov na koreňovú resorpciu

  Klaudia Korbová, LF UPJŠ KE, 3. ročník Ortodoncia je odbor zaoberajúci sa diagnostikou, liečbou a prevenciou nepravidelných (abnormálnych) polôh zubov. Neustále sa hľadajú nové spôsoby, aby sa pacientom poskytol efektívnejší, estetickejší a pohodlnejší spôsob liečby. V súčasnosti sa na liečbu využívajú ortodontické…

 • Vzdelávanie

  Diagnostika bielych plôch v dutine ústnej

  Anna Éva Molnár, LF UK BA, 4.ročník Diagnostika bielych lézií v ústach môže byť  náročná. Tieto lézie predstavujú široké spektrum  s rôznou etiológiou a s rôznou prognózou. Aj keď existujú určité znaky, ktoré pomáhajú rozlíšiť o aký typ lézie sa jedná, je…

 • Vzdelávanie

  Ergonómia pri ošetrovaní pacientov

  Matúš Leitner, SZU BA, 6.ročník Ergonómia je medzinárodnou ergonomickou spoločnosťou (IEA) definovaná ako vedecká disciplína založená na porozumení interakcií človeka a ďalších zložiek systému, pričom aplikáciou vhodných metód, teórie a dát zlepšuje ľudské zdravie, pohodu a výkonnosť. Vzhľadom k tomu, že zubné lekárstvo je…

 • Vzdelávanie

  Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR)

  Mgr. Jaroslav Chýle – psychológ a kvalifikovaný lektor MBSR Stres je v naší společnosti součástí většiny oblastí života, ať jde o práci, zdraví, partnerské vztahy, výchovu, vzdělávání, bydlení, stravování nebo dokonce dovolenou. Stres je zkrátka neodmyslitelnou součástí života. Stres také významným způsobem…

Zobraziť ďalšie články
X