Aktuality

Aktuality

 • Vzdelávanie

  Tubulárne žlazy ako nové riziko rádioterapii

  Inas Ibrahim, LF SZU BA, 3. ročník Súčasťou systému slinných žliaz sú 3 veľké slinné žľazy a okolo 1000 malých slinných žliaz, ktoré sú roztrúsené po celej ústnej dutine. Ich acíny (serózne, mukózne a seromukózne) produkujú sliny, ktoré sú potrebné…

 • Vzdelávanie

  Premedikácia pre zvýšenie účinnosti anestézie

  Martina Macuráková, LF UK BA, 4. ročník Premedikácia sa používa v niekoľkých klinických situáciách. Prvou indikáciou je antibiotická premedikácia, ktorá sa používa u rizikových pacientov na predchádzanie vzniku systémovej infekcie spôsobenej orálnymi mikroorganizmami vstupujúcimi do krvného obehu počas zubolekárskeho výkonu.…

 • Vzdelávanie

  Pečatenie fisúr

  Katarína Vendeľová, LF UPJŠ KE, 3. ročník Aj v 21. storočí sa zubný kaz považuje za globálnu záťaž ústneho zdravia, ktorá vážne narušuje celkové zdravie a kvalitu života postihnutých. Okrem používania fluóru a pravidelnej ústnej hygieny je jedným z najdôležitejších…

 • Nezaradené

  Prevalencia kandíd v prípadoch mapovitého a rozbrázdeného jazyka

  Samuel Tkáč, LF UPJŠ KE, 3. ročník Povrch nášho jazyka môže byť individuálne tvarovaný. Jednou z najbežnejších malformácií jazyka je rozbrázdený jazyk (lingua plicata), ktorý je veľmi často sprevádzaný mapovitým typom jazyka (lingua geographica). Ich etiopatogenéza (príčina a vývoj choroby)…

 • Vzdelávanie

  Úspešné zvládnutie GUMMY SMILE pomocou gingivektómie a injekčného podania botulotoxínu

  Pavol Čurilla, LF UPJŠ KE, 6. ročník Gummy smile je stav, kedy počas úsmevu dochádza k nadmernej expozícii gingívy v čeľusti. Estetika tvárovej oblasti podlieha narastajúcim požiadavkám spoločnosti a spolu s ňou sa zvyšujú očakávania pacientov voči zubným lekárom. Zubní…

Zobraziť ďalšie články
X