Aktuality

Aktuality

 • Vzdelávanie

  Digitálna zrdkadlovka – jej zloženie a použitie v praxi zubného lekára

  Vladimír Fiamčík, 6.ročník, LF UPJŠ Košice   Fotografická dokumentácia zhotovená digitálnym zrkadlovým fotoaparátom (DSLR – digital single lens reflex) sa stále viac začína uplatňovať v praxi bežného zubného lekára. Táto dokumentačná metóda postupne prechádza do všetkých odborov zubného lekárstva. Čitateľom preto…

 • Vzdelávanie

  Osteonekrózy čeľuste a sánky – na čo treba myslieť pri extrakcii zuba?

  MUDr. Katarína Mikušková PhD., Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UNM a JLF UK Martin   Osteonekrózy čeľuste a sánky sú nepríjemné komplikácie, s ktorými sa v súčasnosti stretávame čoraz častejšie. Súvisí to jednak s pribúdaním civilizačných ochorení v populácii (najmä osteoporózy a rozličných typov malignít),…

 • Osveta

  Svetový deň zdravia na UPJŠ LF

  Zaujímavý program pripravili v utorok 20. marca 2018 na Svetový deň ústneho zdravia študenti zubného lekárstva Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Okrem inštruktáže v dentálnej hygiene pre študentov a zamestnancov oslovili so žiadosťou o prednášku svetoznámeho stomatológa dr. Jiřího Sedelmayera, ktorý pozvanie medikov prijal.

 • Vzdelávanie

  61. EDSA Meeting v Amsterdame

  V dňoch 8.-13.apríla sa na pôde jednej z top fakúlt zubného lekárstva na svete Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam uskutočnilo valné zhromaždenie Európskej asociácie študentov zubného lekárstva (EDSA – European Dental Students Association), na ktorom mal náš spolok reprezentujúc Slovensko tradične svoje zastúpenie.

 • Kultúra

  Turistika so spolkom v Terchovej

  Uplynulý víkend (20.-22.4.) sa v Terchovej konala akcia Turistika so spolkom podporená firmou Listerine. Naša trasa viedla cez Jánošíkové diery až na Malý Rozsutec, počas ktorej sme približne 400 turistom venovali vzorky ústnej vody Listerine zdarma.

Zobraziť ďalšie články
X